Skip to main content

Synonyma

vatsaka-alpaka-vapuḥ
přesně jako jemná těla telátek — Śrīmad-bhāgavatam 10.13.19
bṛhat vapuḥ
nesmírně velké tělo — Śrīmad-bhāgavatam 10.12.16
bṛhat-vapuḥ
ve své obrovské podobĕ. — Śrīmad-bhāgavatam 10.24.35
matsya-vapuḥ-dharam
Nejvyššímu Pánu, Osobnosti Božství, jenž přijal podobu ryby — Śrīmad-bhāgavatam 8.24.15
vapuḥ- dharam
zosobněná. — Śrīmad-bhāgavatam 8.18.29
vapuḥ hariḥ
inkarnace Nejvyšší Osobnosti Božství — Śrīmad-bhāgavatam 8.9.8
matsya-vapuḥ
Pán, jenž přijal podobu ryby — Śrīmad-bhāgavatam 8.24.31
sva-rāṭ- vapuḥ
v podobě krále — Śrīmad-bhāgavatam 8.14.9
sarpa-vapuḥ
své hadí tĕlo — Śrīmad-bhāgavatam 10.34.9
těla hada — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.77
saumya-vapuḥ
krásnou podobou — Bg. 11.50
vapuḥ-těl
vapuḥ-tělo — Śrīmad-bhāgavatam 1.9.33
vapuḥ
inkarnace. — Śrīmad-bhāgavatam 1.3.7
tělo — Śrīmad-bhāgavatam 1.3.14, Śrīmad-bhāgavatam 2.7.13, Śrīmad-bhāgavatam 3.13.44, Śrīmad-bhāgavatam 3.33.2, Śrīmad-bhāgavatam 5.26.40, Śrīmad-bhāgavatam 7.4.4, Śrīmad-bhāgavatam 7.10.29, Śrīmad-bhāgavatam 8.7.8, Śrīmad-bhāgavatam 8.24.30, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 16.71, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 20.36
transcendentální podobu — Śrīmad-bhāgavatam 3.9.11
podobu — Śrīmad-bhāgavatam 3.15.45
tělo. — Śrīmad-bhāgavatam 3.20.47, Śrīmad-bhāgavatam 10.1.39
Své transcendentální tělo. — Śrīmad-bhāgavatam 3.21.8
jeho osoba — Śrīmad-bhāgavatam 3.23.38
hmotné tělo — Śrīmad-bhāgavatam 3.32.29
tělesná krása a podobně — Śrīmad-bhāgavatam 4.3.17
transcendentální podoba — Śrīmad-bhāgavatam 4.7.32, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.136
který má tělo — Śrīmad-bhāgavatam 4.16.8
podobu. — Śrīmad-bhāgavatam 7.1.41
vesmírné tělo — Śrīmad-bhāgavatam 7.9.33
určitý druh těla — Śrīmad-bhāgavatam 8.17.10
transcendentální tělo — Śrīmad-bhāgavatam 8.18.12
transcendentální podoba či tělo — Śrīmad-bhāgavatam 10.2.34
své tělo — Śrīmad-bhāgavatam 10.13.62
transcendentální tĕlo — Śrīmad-bhāgavatam 10.14.15, Śrīmad-bhāgavatam 10.21.5
tĕle — Śrīmad-bhāgavatam 10.18.26
tĕlo — Śrīmad-bhāgavatam 10.18.27, Śrīmad-bhāgavatam 11.15.29, Śrīmad-bhāgavatam 11.28.24
jehož transcendentální tĕlo — Śrīmad-bhāgavatam 10.23.37
svou transcendentální osobní podobu — Śrīmad-bhāgavatam 10.32.14
svou osobní podobu — Śrīmad-bhāgavatam 10.41.1
the personal form — Śrīmad-bhāgavatam 10.82.23-26
božské tĕlo — Śrīmad-bhāgavatam 11.1.10
tĕla. — Śrīmad-bhāgavatam 11.11.28
částečný obraz (jako adhidaiva) — Śrīmad-bhāgavatam 11.22.31
své transcendentální tĕlo — Śrīmad-bhāgavatam 11.31.13