Skip to main content

Synonyma

vaiṣṇavera gaṇa
vaiṣṇavů — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.9
vaiṣṇavera gaṇe
skupinu vaiṣṇavů. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.181
vaiṣṇavera jhuṭā
zbytky jídla vaiṣṇavů — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.58
vaiṣṇavera kṛtya
povinnosti vaiṣṇavy — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.79
vaiṣṇavera madhye
mezi vaiṣṇavy — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.11
vaiṣṇavera prāya
téměř jako vaiṣṇavové. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.198
sakala vaiṣṇavera
všech přítomných vaiṣṇavů — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.24
śrī-vaiṣṇavera sane
se Śrī-vaiṣṇavy — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.110
sarva-vaiṣṇavera
všem vaiṣṇavům — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.174
všech vaiṣṇavů — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.197
śrī-vaiṣṇavera saṅge
s vaiṣṇavy v Rāmānujově učednické posloupnosti — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.77
se vaiṣṇavera
všech těchto vaiṣṇavů — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.230
vaiṣṇavera sthāne
od seberealizovaného vaiṣṇavy — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 5.131
vaiṣṇavera
oddaných — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.30, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.48, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 8.62, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 13.66, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 10.148, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.49
všech oddaných vaiṣṇavů — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 8.73
vaiṣṇavů — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.131, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.73, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 7.62, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.8, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.57, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 20.78
všech vaiṣṇavů — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.266, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.171
oddaných Pána Viṣṇua — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.274
vznešeného oddaného — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 10.13
oddaných Pána — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.94
všem oddaným — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.205
vaiṣṇavy — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.169, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 13.133
oddaného — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.221
o všech vaiṣṇavech — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 12.39
k vaiṣṇavoviŚrī caitanya-caritāmṛta Antya 13.61
vaiṣṇavera ājñā
svolení všech vaiṣṇavů — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.145
śūdra-vaiṣṇavera
vaiṣṇavů narozených v rodinách śūdrůŚrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.13
śrī-vaiṣṇavera
následovníků Rāmānujācāryi — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.139

Filter by hierarchy