Skip to main content

Synonyma

vṛtaḥ asmi
byl jsem jmenován — Śrīmad-bhāgavatam 9.13.1
suhṛt-vṛtaḥ
obklopen přáteli. — Śrīmad-bhāgavatam 1.14.34, Śrīmad-bhāgavatam 10.5.26
obklopený svými přáteli a příbuznými — Śrīmad-bhāgavatam 6.16.3
tamaḥ-vṛtaḥ
pohlcená hmotnou existencí — Śrīmad-bhāgavatam 4.29.23-25
tri-vṛtaḥ
trojí — Śrīmad-bhāgavatam 12.7.11
vṛtaḥ
byl modlitbami zván — Śrīmad-bhāgavatam 1.3.11
obklopený. — Śrīmad-bhāgavatam 1.12.36, Śrīmad-bhāgavatam 7.10.25, Śrīmad-bhāgavatam 10.1.30, Śrīmad-bhāgavatam 10.15.23, Śrīmad-bhāgavatam 10.15.47, Śrīmad-bhāgavatam 10.29.43, Śrīmad-bhāgavatam 10.47.45, Śrīmad-bhāgavatam 10.58.34, Śrīmad-bhāgavatam 10.71.23, Śrīmad-bhāgavatam 10.71.44-45, Śrīmad-bhāgavatam 11.6.1
zaměstnal — Śrīmad-bhāgavatam 1.15.17
obklopen — Śrīmad-bhāgavatam 1.16.11, Śrīmad-bhāgavatam 3.17.31, Śrīmad-bhāgavatam 8.10.16-18, Śrīmad-bhāgavatam 10.51.48
obklopený — Śrīmad-bhāgavatam 1.19.25, Śrīmad-bhāgavatam 5.20.18, Śrīmad-bhāgavatam 6.4.35-39, Śrīmad-bhāgavatam 6.8.39, Śrīmad-bhāgavatam 6.10.13-14, Śrīmad-bhāgavatam 6.14.50-51, Śrīmad-bhāgavatam 7.13.12-13, Śrīmad-bhāgavatam 8.2.23-24, Śrīmad-bhāgavatam 8.2.23-24, Śrīmad-bhāgavatam 8.12.1-2, Śrīmad-bhāgavatam 8.15.10-11, Śrīmad-bhāgavatam 10.15.2, Śrīmad-bhāgavatam 10.20.25, Śrīmad-bhāgavatam 10.26.8, Śrīmad-bhāgavatam 10.27.28, Śrīmad-bhāgavatam 10.32.10, Śrīmad-bhāgavatam 10.35.20-21, Śrīmad-bhāgavatam 10.54.18, Śrīmad-bhāgavatam 10.66.9, Śrīmad-bhāgavatam 10.66.30-31, Śrīmad-bhāgavatam 10.68.14-15, Śrīmad-bhāgavatam 10.70.18, Śrīmad-bhāgavatam 10.72.1-2, Śrīmad-bhāgavatam 10.78.13-15, Śrīmad-bhāgavatam 10.79.32, Śrīmad-bhāgavatam 10.84.60, Śrīmad-bhāgavatam 11.1.1
vytvořeny. — Śrīmad-bhāgavatam 2.10.23
doprovázen — Śrīmad-bhāgavatam 3.18.20
doprovázený — Śrīmad-bhāgavatam 4.2.14-15, Śrīmad-bhāgavatam 9.1.23-24, Śrīmad-bhāgavatam 10.53.18-19, Śrīmad-bhāgavatam 10.63.6, Śrīmad-bhāgavatam 10.66.34, Śrīmad-bhāgavatam 10.75.34-35, Śrīmad-bhāgavatam 10.82.31
je pozván. — Śrīmad-bhāgavatam 4.13.33
vybraný — Śrīmad-bhāgavatam 5.24.24, Śrīmad-bhāgavatam 6.8.3, Śrīmad-bhāgavatam 10.60.39, Śrīmad-bhāgavatam 10.61.22
v jejich kruhu — Śrīmad-bhāgavatam 6.7.38
požádaný — Śrīmad-bhāgavatam 7.4.1
zvolený — Śrīmad-bhāgavatam 7.5.1, Śrīmad-bhāgavatam 10.83.17
obklopené — Śrīmad-bhāgavatam 8.2.14-19
obklopen. — Śrīmad-bhāgavatam 8.6.38, Śrīmad-bhāgavatam 12.10.3
zapřaženými — Śrīmad-bhāgavatam 8.11.16
přijatý — Śrīmad-bhāgavatam 8.24.50, Śrīmad-bhāgavatam 9.6.13, Śrīmad-bhāgavatam 9.6.43
zaměstnaný — Śrīmad-bhāgavatam 9.6.14
doprovázený. — Śrīmad-bhāgavatam 9.6.22, Śrīmad-bhāgavatam 10.58.1, Śrīmad-bhāgavatam 10.58.28, Śrīmad-bhāgavatam 10.65.18
doprovázen. — Śrīmad-bhāgavatam 9.20.8-9
byl vyžádán — Śrīmad-bhāgavatam 10.3.37-38
vybrán — Śrīmad-bhāgavatam 10.52.39
pokrytá — Śrīmad-bhāgavatam 10.55.4

Filter by hierarchy