Skip to main content

Synonyma

akhila-vṛjina-ghnam
přemáhajícímu vše nepříznivé — Śrīmad-bhāgavatam 12.12.69
porážejícímu vše nepříznivé — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.138
jenž může zničit všechny druhy hmotného utrpení — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.48
vṛjina-avaheṣu
co přináší utrpení — Śrīmad-bhāgavatam 6.3.33
sthira-cara-vṛjina-ghnaḥ
ničitel veškerého neštĕstí všech živých bytostí, pohyblivých i nehybných — Śrīmad-bhāgavatam 10.90.48
ničitel veškerého neštěstí všech živých bytostí, pohyblivých i nehybných — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.79
vṛjina
úzkost — Śrīmad-bhāgavatam 2.4.13
hříšné činy — Śrīmad-bhāgavatam 5.3.4-5
plné hříchů — Śrīmad-bhāgavatam 5.6.17
nebezpečnými situacemi — Śrīmad-bhāgavatam 6.9.43
nebezpečné hmotné postavení — Śrīmad-bhāgavatam 8.17.8
všeho utrpení — Śrīmad-bhāgavatam 10.29.38
neštĕstí — Śrīmad-bhāgavatam 10.31.18, Śrīmad-bhāgavatam 10.47.52
potížemi — Śrīmad-bhāgavatam 10.51.57
hříšné reakce — Śrīmad-bhāgavatam 10.57.42
úzkosti — Śrīmad-bhāgavatam 10.62.15, Śrīmad-bhāgavatam 10.88.27-28
utrpení — Śrīmad-bhāgavatam 10.63.40
hříchy — Śrīmad-bhāgavatam 10.86.34
hmotným strádáním — Śrīmad-bhāgavatam 11.7.18
nebezpečí — Śrīmad-bhāgavatam 11.21.25
následné utrpení — Śrīmad-bhāgavatam 12.6.68