Skip to main content

Synonyma

vṛddhaḥ ca
vyrostl jsi — Śrīmad-bhāgavatam 4.8.18
kula-vṛddhaḥ
nejstarší v rodině — Śrīmad-bhāgavatam 8.19.2
kuru-vṛddhaḥ
praotec kuruovské dynastie (Bhīṣma) — Bg. 1.12
upāsita-vṛddhaḥ
jenž sloužil a naslouchal mnoha starším mudrcům — Śrīmad-bhāgavatam 5.10.5
vṛddhaḥ
starší — Śrīmad-bhāgavatam 1.4.1
starý — Śrīmad-bhāgavatam 1.13.32, Śrīmad-bhāgavatam 10.29.25