Skip to main content

Synonyma

yadu-vṛṣṇi-andhaka-madhu-dāśārha kukura-ādikān
Yaduovce, Vṛṣṇiovce, Andhaky, Madhuy, Dāśārhy, Kukury a tak dále — Śrīmad-bhāgavatam 10.45.15-16
dāśārha-bhoja-andhaka-vṛṣṇi-sātvatām
členů rodů Dāśārhů, Bhojů, Andhaků, Vṛṣṇiovců a Sātvatů — Śrīmad-bhāgavatam 10.39.25
dāśārha-vṛṣṇi-andhaka-sātvateṣu
k Dāśārhům, Vṛṣṇiům, Andhakům a Sātvatům — Śrīmad-bhāgavatam 11.29.39
dāśārha-vṛṣṇi-andhaka-bhoja-sātvatāḥ
Dāśārhové, Vṛṣṇiové, Andhakové, Bhojové a Sātvatové — Śrīmad-bhāgavatam 11.30.18
bhoja-vṛṣṇi-andhaka
Bhojů, Vṛṣṇiovců a Andhaků — Śrīmad-bhāgavatam 10.68.34, Śrīmad-bhāgavatam 10.80.11
vṛṣṇi-bhoja-daśārhakān
Vṛṣṇiovce, Bhoje a Daśārhy. — Śrīmad-bhāgavatam 10.36.33
vṛṣṇi-cakra
kruhem Vṛṣṇiovců — Śrīmad-bhāgavatam 10.20.44
vṛṣṇi-kula
yaduovské dynastie — Śrīmad-bhāgavatam 10.14.40
vṛṣṇi-kṛtam
projevené Vṛṣṇiovci — Śrīmad-bhāgavatam 10.76.8
vṛṣṇi-nandanāḥ
synové Vṛṣṇiho. — Śrīmad-bhāgavatam 9.24.16-18
vṛṣṇi-pattane
ve Dváraka-dhámu — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.128
vṛṣṇi-vaṁśa-pradīpaḥ
světlu vṛṣṇiovské dynastie — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.78
vṛṣṇi-pravaraiḥ
nejpřednĕjšími Vṛṣṇiovci — Śrīmad-bhāgavatam 10.78.13-15
vṛṣṇi-purī
mĕsto Vṛṣṇiovců — Śrīmad-bhāgavatam 10.54.56
vṛṣṇi-puṅgavaiḥ
nejpřednĕjšími z Vṛṣṇiovců — Śrīmad-bhāgavatam 10.90.1-7
vṛṣṇi-puṅgavān
hrdiny z vṛṣṇiovské dynastie — Śrīmad-bhāgavatam 10.68.14-15
vṛṣṇi-pārthānām
mezi potomky Vṛṣṇiho a potomky Pṛthy — Śrīmad-bhāgavatam 1.16.13-15
yadu-vṛṣṇi-sātvatām
z dynastií Yaduovců, Vṛṣṇiovců a Sātvatů. — Śrīmad-bhāgavatam 10.37.23
vṛṣṇi-vīrāḥ
vṛṣṇiovští hrdinové — Śrīmad-bhāgavatam 10.76.25
vṛṣṇi
potomků Vṛṣṇiho — Śrīmad-bhāgavatam 1.8.43
první král yaduovské dynastie — Śrīmad-bhāgavatam 2.4.20
vṛṣṇiovská dynastie — Śrīmad-bhāgavatam 3.1.29
potomci Vṛṣṇiho — Śrīmad-bhāgavatam 3.3.25
vṛṣṇiovské dynastie — Śrīmad-bhāgavatam 3.4.28
Vṛṣṇi — Śrīmad-bhāgavatam 9.23.29
a Vṛṣṇiovců — Śrīmad-bhāgavatam 9.24.63-64
z vṛṣṇiovské dynastie — Śrīmad-bhāgavatam 10.31.5
pro Vṛṣṇiovce — Śrīmad-bhāgavatam 10.76.6
z Vṛṣṇiho potomků — Śrīmad-bhāgavatam 12.11.25