Skip to main content

Synonyma

andhaka-vṛṣṇīnām
Andhaků a Vṛṣṇiovců — Śrīmad-bhāgavatam 10.80.16-17
kurūṇām vṛṣṇīnām
mezi Kuruovci a Vṛṣṇiovci — Śrīmad-bhāgavatam 10.68.14-15
vṛṣṇīnām
z potomků Vṛṣṇiho — Bg. 10.37
členů vṛṣṇiovské rodiny — Śrīmad-bhāgavatam 1.14.30
pro členy Vṛṣṇiho dynastie — Śrīmad-bhāgavatam 10.43.17
Vṛṣṇiovců — Śrīmad-bhāgavatam 10.46.1, Śrīmad-bhāgavatam 11.1.8, Śrīmad-bhāgavatam 11.31.16-17