Skip to main content

Synonyma

alpa-vīryeṇa
ten není vůbec mocný (jelikož nemá sílu s tebou bojovat) — Śrīmad-bhāgavatam 10.4.36
bhavayoḥ vīryeṇa
díky semeni Pána Śivy a vajíčkům Bhavānī — Śrīmad-bhāgavatam 5.24.17
tvat-vīryeṇa
prostřednictvím tvého semene — Śrīmad-bhāgavatam 3.21.32
vīryeṇa
vlivem — Śrīmad-bhāgavatam 1.7.24
svojí vrozenou silou — Śrīmad-bhāgavatam 3.10.5
silou — Śrīmad-bhāgavatam 4.23.18
osobní silou — Śrīmad-bhāgavatam 5.1.12
jehož moc — Śrīmad-bhāgavatam 10.73.12-13
yoga-vīryeṇa
praktikováním haṭha-yogy, prāṇāyāmy a tak dále — Śrīmad-bhāgavatam 7.15.24
ātma-vīryeṇa
svým potomstvem — Śrīmad-bhāgavatam 4.30.12

Filter by hierarchy