Skip to main content

Synonyma

alaṅghya-vīryaḥ
ale Já jsem všemocný a Mé úsilí nikdy nevychází naprázdno. — Śrīmad-bhāgavatam 9.10.22
amogha-vīryaḥ
ten, kdo nevypouští semeno nadarmo neboli kdo vždy zplodí dítě — Śrīmad-bhāgavatam 9.20.17
ten, jehož semeno není nikdy neplodné — Śrīmad-bhāgavatam 11.6.16
ananta-vīryaḥ
všemocného — Śrīmad-bhāgavatam 2.1.33
neomezeně mocný. — Śrīmad-bhāgavatam 3.2.16
anapavarga-vīryaḥ
Jehož moc není nikdy pokořena. — Śrīmad-bhāgavatam 4.30.43
ati-vīryaḥ
velmi silný — Śrīmad-bhāgavatam 10.15.23
duranta-vīryaḥ
nepochopitelně mocný — Śrīmad-bhāgavatam 8.7.8
viriñca- stuta-karma-vīryaḥ
Pán, Osobnost Božství, jehož činnosti a moc neustále velebí Pán Brahmā — Śrīmad-bhāgavatam 8.18.1
mahā-vīryaḥ
projevující neobyčejnou moc — Śrīmad-bhāgavatam 6.12.27-29
ruddha-vīryaḥ
skrytá síla. — Śrīmad-bhāgavatam 3.8.11
sattva-vīryaḥ
mocná existence — Śrīmad-bhāgavatam 1.15.9
udāra-vīryaḥ
Jenž je nanejvýš velkorysý a mocný. — Śrīmad-bhāgavatam 5.25.10
ugra-vīryaḥ
strašlivě mocný — Śrīmad-bhāgavatam 2.7.22
vijñāna-vīryaḥ
kdo má plné poznání duchovní vědy, a je proto velice mocný — Śrīmad-bhāgavatam 5.10.18
viriñca-vīryaḥ
který vznikl z Pána Brahmy — Śrīmad-bhāgavatam 5.5.21-22
vīryaḥ
hrdinství. — Śrīmad-bhāgavatam 2.1.36
udatnost. — Śrīmad-bhāgavatam 2.7.29
Své energie — Śrīmad-bhāgavatam 3.33.3
(Jehož) energie — Śrīmad-bhāgavatam 4.11.18
mocný — Śrīmad-bhāgavatam 8.24.26
jehož hrdinství — Śrīmad-bhāgavatam 10.35.8-11
schopnosti — Śrīmad-bhāgavatam 10.51.13
jehož obratnost — Śrīmad-bhāgavatam 10.59.13
jehož moc — Śrīmad-bhāgavatam 10.67.17
jehož všemohoucnost. — Śrīmad-bhāgavatam 11.23.1

Filter by hierarchy