Skip to main content

Synonyma

oṣadhi-vīrudhām
nejrůznějších bylin a léčiv — Śrīmad-bhāgavatam 5.18.28
sa-vīrudhām
a rostliny a stromy — Śrīmad-bhāgavatam 5.20.46
vīrudhām
všech druhů bylin a rostlin — Śrīmad-bhāgavatam 5.22.10

Filter by hierarchy