Skip to main content

Synonyma

vīrudbhiḥ
popínavými rostlinami — Śrīmad-bhāgavatam 5.14.4

Filter by hierarchy