Skip to main content

Synonyma

vīṇām-strunný hudební nástro
vīṇām-strunný hudební nástroj — Śrīmad-bhāgavatam 1.6.32
vīṇām-nástro
vīṇām-nástroj — Śrīmad-bhāgavatam 1.6.37
vīṇām
hudební nástroj — Śrīmad-bhāgavatam 4.8.38
vīṇyŚrīmad-bhāgavatam 10.90.8-9

Filter by hierarchy