Skip to main content

Synonyma

vāsudevaḥ iti
jménem Vāsudeva — Śrīmad-bhāgavatam 10.51.39-40
vāsudevaḥ saṅkarṣaṇaḥ pradyumnaḥ
Vāsudeva, Saṅkarṣaṇa a Pradyumna — Śrīmad-bhāgavatam 12.11.21
vāsudevaḥ
Osobnost Božství, Kṛṣṇa — Bg. 7.19
Kṛṣṇa v Dvārace — Bg. 10.37
Kṛṣṇa — Bg. 11.50, Śrīmad-bhāgavatam 4.8.40
Pán Kṛṣṇa. — Śrīmad-bhāgavatam 2.2.32
Vāsudeva — Śrīmad-bhāgavatam 4.3.23, Śrīmad-bhāgavatam 6.18.33-34, Śrīmad-bhāgavatam 10.51.1-6, Śrīmad-bhāgavatam 10.66.2, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.66
útočiště všeho, projeveného i neprojeveného — Śrīmad-bhāgavatam 5.11.13-14
útočiště všeho — Śrīmad-bhāgavatam 5.11.13-14
všeprostupující Pán — Śrīmad-bhāgavatam 5.19.6
proto může být pojmenován Vāsudeva — Śrīmad-bhāgavatam 10.8.14, Śrīmad-bhāgavatam 10.26.17
Nejvyšší Pán, Vāsudeva — Śrīmad-bhāgavatam 10.66.1
Pán Vāsudeva — Śrīmad-bhāgavatam 10.66.5
Pán Vāsudeva (Kṛṣṇa) — Śrīmad-bhāgavatam 10.89.30-31
Nejvyšší Osobnost Božství — Śrīmad-bhāgavatam 11.16.29