Skip to main content

Synonyma

ante-vāsī
žák — Śrīmad-bhāgavatam 11.10.12
gauḍa-deśa-vāsī
obyvatelé Bengálska — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.128
kulīna-grāma-vāsī
obyvatelé Kulína-grámu — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.80, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 10.89, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.16-17, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 12.9
obyvatelé vesnice známé jako Kulína-grám — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.91
jagannātha-vāsī
obyvatelé Džagannáth Purí — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 10.62
vraja-vāsī yata jana
všichni obyvatelé Vrindávan-dhámu — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.150
khaṇḍa-vāsī
oddaných z místa zvaného Khanda — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.132
obyvatelé Khandy — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.92, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 10.12, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 10.140-141, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 12.9
obyvatelé Šrí Khandy — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.15
nava-khaṇḍa-vāsī
obyvatelé devíti khaṇḍŚrī caitanya-caritāmṛta Antya 2.10
khaṇḍa-vāsī lokera
obyvatel Khandy — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 10.123
khaṇḍa-vāsī narahari
Narahari, obyvatel vesnice jménem Khanda — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.18
kāśī-vāsī
obyvatelé Váránasí — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.69
saba kāśī-vāsī
všichni obyvatelé Káší (Váránasí) — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.165
kṣetra-vāsī
obyvatelé Džagannáth Purí — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.254
māra' vraja-vāsī
chceš zabít obyvatele Vrindávanu — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.145
nadīyā-vāsī
obyvatelé Nadie — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.219
obyvatel okresu Nadia — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 12.54
navadvīpa-vāsī
obyvatelé Navadvípu — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 3.153-155
všemi obyvateli Navadvípu — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 3.188
nirjana-vāsī
žijící v ústraní — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 9.64
nīlācala-vāsī
obyvatelé Džagannáth Purí — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.281, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.175
všichni obyvatelé Džagannáth Purí — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.218, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.198
puruṣottama-vāsī
obyvatelé Džagannáth Purí — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 10.24
obyvatele Purušóttamy (Džagannáth Purí). — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 10.38
saha-vāsī
žijící dohromady s ptáky cakravākyŚrī caitanya-caritāmṛta Antya 18.98
tīrtha-vāsī
poutníky na svatá poutní místa — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.175
obyvatelé svatého místa — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 15.35
vraja-vāsī
obyvatelé Vradžabhúmi — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.101
obyvatel Vrindávanu — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 12.88
obyvatelé Vrindávanu (Vradžabhúmi) — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.95
z obyvatel Vrindávanu — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.102
vṛndāvana-vāsī
obyvatelé Vrindávanu — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 8.49
vāsī
obyvatelé — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.53