Skip to main content

Synonyma

abhijana-vān
v kruhu příbuzných vznešeného původu — Bg. 16.13-15
agha-vān
hřešící — Śrīmad-bhāgavatam 3.20.2
člověk s těžkým břemenem hříšných činností — Śrīmad-bhāgavatam 6.1.16
hříšník — Śrīmad-bhāgavatam 6.2.11
takový hříšník — Śrīmad-bhāgavatam 6.13.8-9
který jednal nesmírně hříšně — Śrīmad-bhāgavatam 7.10.15-17
aguṇa-vān
jehož s hmotnými kvalitami nic nepojí — Śrīmad-bhāgavatam 10.20.18
bala-vān
mocný — Bg. 16.13-15, Śrīmad-bhāgavatam 10.67.14-15, Śrīmad-bhāgavatam 10.67.18, Śrīmad-bhāgavatam 10.70.26, Śrīmad-bhāgavatam 10.77.24
mocná — Śrīmad-bhāgavatam 10.55.4
dayā-vān
milostivý. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.189
deha-vān
každý, kdo přijal toto hmotné tělo — Śrīmad-bhāgavatam 6.1.44
ghoṣa-vān
projevující zvukovou vibraci — Śrīmad-bhāgavatam 11.21.38-40
guṇa-vān
jenž oplývá transcendentálními vlastnostmi. — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.14
rūpa-guṇa-vān
tak krásný a způsobilý — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.236
sarva-guṇa-vān
v každém ohledu způsobilý — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.54
gṛha-vān
hospodář — Śrīmad-bhāgavatam 10.60.59
indriya-vān
vlastnící všechny smyslové orgány — Śrīmad-bhāgavatam 7.2.45
mající smysly — Śrīmad-bhāgavatam 11.2.2
ten, který má tĕlo, mysl a smysly v plné síle — Śrīmad-bhāgavatam 11.8.4
jñāna-vān
učený — Bg. 3.33
ten, kdo má úplné poznání — Bg. 7.19
kalatra-vān
člověk žijící s manželkou — Śrīmad-bhāgavatam 3.14.18
triṁśat-lakṣaṇa-vān
s třiceti rysy — Śrīmad-bhāgavatam 7.11.8-12
liṅga-vān
mající hmotné tělo — Śrīmad-bhāgavatam 7.2.24
nātha-vān
jež má za svého Pána — Śrīmad-bhāgavatam 10.14.10
phala-vān
přinášející plody — Śrīmad-bhāgavatam 10.38.6
plodná — Śrīmad-bhāgavatam 11.28.12
nesoucí plody — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.264
prajā-vān
se zodpovĕdnými dĕtmi — Śrīmad-bhāgavatam 11.17.55
pratāpa-vān
statečný. — Bg. 1.12
velice mocný — Śrīmad-bhāgavatam 4.15.21
praśraya-vān
velice pokorný — Śrīmad-bhāgavatam 10.13.64
prema-vān
milující — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.153
rūpa-vān
přijímající podoby — Śrīmad-bhāgavatam 12.5.3
sattva-vān
přežívající. — Śrīmad-bhāgavatam 7.13.37
vilāsa-vān
nejvyšší poživatel. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.380
vit-vān
ten, kdo je kvalifikovaný v oddané službě — Śrīmad-bhāgavatam 6.9.50
vitta-vān
ten, kdo je dostatečně bohatý. — Śrīmad-bhāgavatam 7.14.19
který má peníze — Śrīmad-bhāgavatam 11.8.25-26
vīrya-vān
velice mocní — Bg. 1.5