Skip to main content

Synonyma

brahma-vādinaḥ
velcí mudrci znalí VedŚrīmad-bhāgavatam 4.14.2
odborníci na védské poznání — Śrīmad-bhāgavatam 4.15.2
odborníky v oblasti védského poznání — Śrīmad-bhāgavatam 4.21.23
brāhmaṇové, přednašeči védské literatury — Śrīmad-bhāgavatam 4.29.42-44
věrní oddaní. — Śrīmad-bhāgavatam 8.1.20
protože tito mudrci znají védské obřady — Śrīmad-bhāgavatam 8.8.2
toho, kdo je zběhlý ve védském poznání — Śrīmad-bhāgavatam 9.9.31
kteří udržují bráhmanskou kulturu soustředěnou kolem Viṣṇua — Śrīmad-bhāgavatam 10.4.40
následovníci védských pokynů — Śrīmad-bhāgavatam 10.23.3
hledači Absolutní Pravdy. — Śrīmad-bhāgavatam 11.5.25
mudrci, kteří vysvĕtlují védskou literaturu — Śrīmad-bhāgavatam 11.14.1
iti vādinaḥ
tak promluvili. — Śrīmad-bhāgavatam 10.4.34
takto hovořící — Śrīmad-bhāgavatam 12.3.8
sādhu-vādinaḥ
chválili. — Śrīmad-bhāgavatam 12.6.15
veda-vādinaḥ
přísní stoupenci védských zásad neboli takzvaní vedāntisté — Śrīmad-bhāgavatam 4.12.41
následovníci védských pokynů — Śrīmad-bhāgavatam 7.5.13
vādinaḥ
zastánci — Bg. 2.42-43
hovořící — Śrīmad-bhāgavatam 7.5.39-40
hovořící, prohlašující — Śrīmad-bhāgavatam 10.11.30
pronášející. — Śrīmad-bhāgavatam 10.18.30
plynnĕ pronášející — Śrīmad-bhāgavatam 10.70.21
zkušené autority. — Śrīmad-bhāgavatam 10.74.6
zkušené autority — Śrīmad-bhāgavatam 10.75.25-26
řkoucí — Śrīmad-bhāgavatam 10.78.29
říkající — Śrīmad-bhāgavatam 11.23.36
a mluvu — Śrīmad-bhāgavatam 12.1.41
āmnāya-vādinaḥ
přijímající různé materialistické filozofie. — Śrīmad-bhāgavatam 11.5.5