Skip to main content

Synonyma

brahma-vādinām
transcendentalistů. — Bg. 17.24
oddaných, kteří káží o slávě Pána. — Śrīmad-bhāgavatam 4.16.17
osobám dobře obeznámeným s védským poznáním — Śrīmad-bhāgavatam 7.15.73
následovníků védských zásad. — Śrīmad-bhāgavatam 8.23.13
znalců Véd — Śrīmad-bhāgavatam 10.89.13
učené komunity védských učitelů. — Śrīmad-bhāgavatam 11.15.35
brahma- vādinām
všech vznešených světců, dokonale znalých védského poznání — Śrīmad-bhāgavatam 9.1.6
vás, kteří jste odborníky v pronášení védských manterŚrīmad-bhāgavatam 9.1.17
deha-ātma-vādinām
jež uznávají názor, že tĕlo je vlastní já — Śrīmad-bhāgavatam 10.14.52
khyāti-vādinām
mezi spekulativními filosofy. — Śrīmad-bhāgavatam 11.16.24
veda-vādinām
následovníků Vedānty — Śrīmad-bhāgavatam 1.5.23
vādinām
řečníků — Śrīmad-bhāgavatam 6.4.31
teoretiků — Śrīmad-bhāgavatam 6.9.36
těch, kdo vedou rozepři — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.108