Skip to main content

Synonyma

vā api
naprosto — Bg. 8.6
nebo — Bg. 11.41-42, Śrīmad-bhāgavatam 5.19.8, Śrīmad-bhāgavatam 11.9.22
ani — Bg. 15.10, Śrīmad-bhāgavatam 8.15.29, Śrīmad-bhāgavatam 10.11.26
i — Śrīmad-bhāgavatam 8.15.26
api ha vā
jistě — Śrīmad-bhāgavatam 5.9.4
api vā
dokonce — Śrīmad-bhāgavatam 9.11.22, Śrīmad-bhāgavatam 10.29.25
nebo. — Śrīmad-bhāgavatam 10.51.28
kaḥ vā arthaḥ
jaký zájem — Śrīmad-bhāgavatam 1.5.17
sādhu asādhu vā
ať čestné nebo nečestné — Śrīmad-bhāgavatam 8.9.12
o dobrých nebo špatných vĕcech — Śrīmad-bhāgavatam 11.11.17
atha vā
nebo — Bg. 6.42, Bg. 10.42, Bg. 11.41-42, Śrīmad-bhāgavatam 4.18.3, Śrīmad-bhāgavatam 10.24.7, Śrīmad-bhāgavatam 11.21.11, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.20, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.199-200, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.163, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.376, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.29
nebo snad — Śrīmad-bhāgavatam 10.16.35
anebo — Śrīmad-bhāgavatam 10.29.23, Śrīmad-bhāgavatam 10.50.47
nebo i — Śrīmad-bhāgavatam 10.81.11
nebo. — Śrīmad-bhāgavatam 10.82.20
nebo také. — Śrīmad-bhāgavatam 11.21.10
nebo také — Śrīmad-bhāgavatam 11.22.58-59
nebo dokonce — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.170
vā u ha
jistě — Śrīmad-bhāgavatam 5.1.31
u ha vā
jistě — Śrīmad-bhāgavatam 5.2.19
vskutku — Śrīmad-bhāgavatam 5.7.2
ha vā
jistě — Śrīmad-bhāgavatam 5.1.9, Śrīmad-bhāgavatam 5.1.39, Śrīmad-bhāgavatam 5.4.2
jak bylo — Śrīmad-bhāgavatam 5.6.7
vskutku — Śrīmad-bhāgavatam 5.8.8, Śrīmad-bhāgavatam 5.8.28, Śrīmad-bhāgavatam 5.24.16, Śrīmad-bhāgavatam 5.25.3
āmāra vā haya
kéž mám. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 14.30
vā iti
buď — Śrīmad-bhāgavatam 1.7.26
kabhu vā udāsa
někdy lhostejnost. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.148
kaḥ vā
kdo je ten člověk — Śrīmad-bhāgavatam 5.3.14
kdo by mohl — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.27, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 7.15
kaṁ vā
vůbec — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.63
yena kena vā
v jakýchkoliv podmínkách — Śrīmad-bhāgavatam 4.31.19
kim vā
a proč — Śrīmad-bhāgavatam 10.17.1
co potom — Śrīmad-bhāgavatam 10.46.32-33
možná — Śrīmad-bhāgavatam 10.46.48
nebo jinak — Śrīmad-bhāgavatam 10.70.27
nebo snad — Śrīmad-bhāgavatam 10.90.17
nebo — Śrīmad-bhāgavatam 1.4.31, Śrīmad-bhāgavatam 5.2.7
co říci o — Śrīmad-bhāgavatam 3.7.14
zda — Śrīmad-bhāgavatam 4.4.16, Śrīmad-bhāgavatam 10.30.12
zdali — Śrīmad-bhāgavatam 4.8.64, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 15.51