Skip to main content

Synonyma

utsava-ante
po festivalu — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.172
utsava kara
účastníš se slavnosti — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.73
mahā-utsava
slavnost. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.257
festival. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.97
velkou slavnost — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.204
mahā-mahā-utsava
velkou slavnost. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 3.200
velký festival — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 3.201
manaḥ-netra-utsava
slavnost pro mysl a oči — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 2.75
netra-utsava
slavnost zhlédnutí očí — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.204
rāsa-utsava
tančení rāsa-līlyŚrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.238
utsava
slavnost — Śrīmad-bhāgavatam 10.14.47, Śrīmad-bhāgavatam 10.21.12, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.107
vijaya-utsava
oslavu odchodu — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 11.91-93