Skip to main content

Synonyma

mahā-utsavāḥ
přijímaný jako ten největší svátek. — Śrīmad-bhāgavatam 1.11.24
což jsou skutečné festivaly — Śrīmad-bhāgavatam 5.19.24
manaḥ-mahā-utsavāḥ
slavnostní a radostné rozpoložení mysli — Śrīmad-bhāgavatam 1.11.31
utsavāḥ
kteří slaví svátek — Śrīmad-bhāgavatam 10.20.20
jásot. — Śrīmad-bhāgavatam 10.56.37

Filter by hierarchy