Skip to main content

Synonyma

bala-upetāḥ
velmi mocné osoby — Śrīmad-bhāgavatam 8.11.35
upetāḥ-doprovázen
upetāḥ-doprovázení — Śrīmad-bhāgavatam 1.9.8
sarva-guṇa-upetāḥ
se všemi dobrými vlastnostmi (dávající dostatek mléka a podobně) — Śrīmad-bhāgavatam 10.7.16
kṣetra-upetāḥ
protože pocházeli z kṣetry (pole) — Śrīmad-bhāgavatam 9.6.3
upetāḥ
vybavení — Bg. 12.2
měly — Śrīmad-bhāgavatam 4.27.7
získali — Śrīmad-bhāgavatam 5.2.21
poučení — Śrīmad-bhāgavatam 10.23.31