Skip to main content

Synonyma

apaḥ upaspṛśya
dotyk vody — Śrīmad-bhāgavatam 1.7.3
upaspṛśya
poté, co dokončil své ranní koupele — Śrīmad-bhāgavatam 1.4.15
posvátně se dotkl — Śrīmad-bhāgavatam 1.7.20
dotykem — Śrīmad-bhāgavatam 1.18.36
po usrknutí vody — Śrīmad-bhāgavatam 3.4.3
dotknout se nebo vykoupat se ve vodě — Śrīmad-bhāgavatam 3.14.32
umyl si ruce a ústa — Śrīmad-bhāgavatam 4.2.17
poté, co se dotkl vody — Śrīmad-bhāgavatam 4.11.1, Śrīmad-bhāgavatam 10.39.39, Śrīmad-bhāgavatam 10.79.19-21
prováděl ācaman a koupal se — Śrīmad-bhāgavatam 6.4.21
ve styku s — Śrīmad-bhāgavatam 6.19.22
když se dotkne (stejně jako voda Gangy) — Śrīmad-bhāgavatam 9.24.62
když se jen dotkli — Śrīmad-bhāgavatam 10.15.49-50
usrkávající vodu kvůli očistĕ — Śrīmad-bhāgavatam 10.53.44
koupající se — Śrīmad-bhāgavatam 10.58.17
dotýkající se — Śrīmad-bhāgavatam 10.70.4-5, Śrīmad-bhāgavatam 10.77.1
po doteku vody (koupeli) — Śrīmad-bhāgavatam 10.79.11-15
kde se dotkl vody — Śrīmad-bhāgavatam 10.79.19-21
poté, co se dotkl — Śrīmad-bhāgavatam 10.89.36
očištĕný stykem s vodou — Śrīmad-bhāgavatam 11.18.19

Filter by hierarchy