Skip to main content

Synonyma

vṛddha-upasevinām
sloužících starším — Śrīmad-bhāgavatam 11.1.8

Filter by hierarchy