Skip to main content

Synonyma

upaśama-ayaneṣu
všichni dostatečně kvalifikovaní — Śrīmad-bhāgavatam 5.1.29
ātma-upaśama
ovládnutí smyslů — Śrīmad-bhāgavatam 1.3.9
upaśama
zakončuje — Śrīmad-bhāgavatam 3.5.39
zcela klidný, s ovládnutými smysly a myslí — Śrīmad-bhāgavatam 5.4.1
ovládání smyslů — Śrīmad-bhāgavatam 5.19.9
ulehčující — Śrīmad-bhāgavatam 8.17.8
upaśama-śīlānām
těch, kdo netouží po hmotném požitku — Śrīmad-bhāgavatam 5.5.28
upaśama-śīlaḥ
který byl svou povahou klidný a mírumilovný — Śrīmad-bhāgavatam 5.10.14
povahou sebeovládnutý — Śrīmad-bhāgavatam 6.9.35
upaśama-śīla
zcela odpoutaný od veškerého hmotného požitku — Śrīmad-bhāgavatam 5.8.30
upaśama-śīlāḥ
kteří jsou nyní naprosto klidní — Śrīmad-bhāgavatam 5.14.39
upaśama-śīlāya
Jenž ovládá smysly — Śrīmad-bhāgavatam 5.19.11
upaśama-śīlāḥ
v životním stavu odříkání — Śrīmad-bhāgavatam 5.1.27
i když zcela v životním stavu odříkání — Śrīmad-bhāgavatam 5.8.10
upaśama-āśrayam
neochvĕjnĕ odpoutaný od hmotných záležitostí. — Śrīmad-bhāgavatam 11.3.21

Filter by hierarchy