Skip to main content

Synonyma

udvīkṣamāṇam
jehož matka Yaśodā viděla v tomto stavu — Śrīmad-bhāgavatam 10.9.11

Filter by hierarchy