Skip to main content

Synonyma

dharā-uddhāre
aby vyzdvihl Zemi — Śrīmad-bhāgavatam 7.1.41
kṣmā-uddhāre
v době, kdy byla zachraňována Země — Śrīmad-bhāgavatam 8.19.6
uddhāre
osvobodí. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.108
osvobození. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.263-264
zbaven tohoto zapletení. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.56