Skip to main content

Synonyma

uśanasaḥ
poutní místo jménem Uśanā — Śrīmad-bhāgavatam 3.1.22

Filter by hierarchy