Skip to main content

Synonyma

acyuta-tejasā
mocný díky milosti Nejvyšší Osobnosti Božství. — Śrīmad-bhāgavatam 9.6.33-34
astra-tejasā
vlivem své zbraně. — Śrīmad-bhāgavatam 1.7.28
bhagavat-tejasā
mocí Nejvyšší Osobnosti Božství — Śrīmad-bhāgavatam 7.1.43
brahma-tejasā
září Brahmanu. — Śrīmad-bhāgavatam 4.1.39
bráhmanskou silou. — Śrīmad-bhāgavatam 4.4.34
se září duchovní blaženosti — Śrīmad-bhāgavatam 5.9.17
brahmāstra-tejasā
žárem jaderné zbraně, brahmāstryŚrīmad-bhāgavatam 9.22.34
kauśika-tejasā
silou Kauśiky (Viśvāmitry) — Śrīmad-bhāgavatam 9.7.5-6
kṛṣṇa-tejasā
mocí Pána Kṛṣṇy — Śrīmad-bhāgavatam 10.50.42
sva-tejasā
svou září — Bg. 11.19, Śrīmad-bhāgavatam 3.26.20, Śrīmad-bhāgavatam 7.8.24
Tvou vlastní mocí — Śrīmad-bhāgavatam 3.33.8
svým pokynem — Śrīmad-bhāgavatam 4.4.10
svým osobním vlivem. — Śrīmad-bhāgavatam 4.13.23
svou silou. — Śrīmad-bhāgavatam 4.14.12
svou udatností — Śrīmad-bhāgavatam 4.16.27
svou vlastní mocí. — Śrīmad-bhāgavatam 4.21.52
Svou duchovní energií — Śrīmad-bhāgavatam 4.31.18, Śrīmad-bhāgavatam 5.19.4
svou hmotnou mocí — Śrīmad-bhāgavatam 5.17.22-23
Jeho osobní září — Śrīmad-bhāgavatam 6.8.34
svou osobní září — Śrīmad-bhāgavatam 8.11.26
svou vlastní silou. — Śrīmad-bhāgavatam 9.1.20
působením své vlastní energie — Śrīmad-bhāgavatam 10.37.22
svou osobní energií — Śrīmad-bhāgavatam 10.38.11
tat-tejasā
oslňující září Jeho těla — Śrīmad-bhāgavatam 4.7.23
vlivem Jeho záře — Śrīmad-bhāgavatam 7.8.33
uru-tejasā
vysokou teplotou — Śrīmad-bhāgavatam 1.12.1
tejasā
síly — Śrīmad-bhāgavatam 1.7.56
teplota. — Śrīmad-bhāgavatam 1.12.7
vlivem — Śrīmad-bhāgavatam 1.15.9, Śrīmad-bhāgavatam 1.15.12
silou — Śrīmad-bhāgavatam 1.18.42, Śrīmad-bhāgavatam 3.16.36, Śrīmad-bhāgavatam 4.22.57, Śrīmad-bhāgavatam 9.6.15-16
energie — Śrīmad-bhāgavatam 3.6.10
září — Śrīmad-bhāgavatam 5.18.15, Śrīmad-bhāgavatam 6.1.34-36, Śrīmad-bhāgavatam 10.51.23-26
svou září — Śrīmad-bhāgavatam 5.24.3, Śrīmad-bhāgavatam 10.88.27-28
Sudarśana cakrouŚrīmad-bhāgavatam 5.24.30
silou askeze. — Śrīmad-bhāgavatam 6.7.32
duchovní mocí — Śrīmad-bhāgavatam 6.10.13-14
mocí — Śrīmad-bhāgavatam 6.11.20, Śrīmad-bhāgavatam 6.19.5, Śrīmad-bhāgavatam 10.63.28, Śrīmad-bhāgavatam 12.8.29
díky semeni — Śrīmad-bhāgavatam 6.14.31
silou uvažování — Śrīmad-bhāgavatam 6.16.61-62
silou rozvinutého poznání. — Śrīmad-bhāgavatam 7.2.46