Skip to main content

Synonyma

tathā api
přesto — Bg. 2.26, Śrīmad-bhāgavatam 1.5.20, Śrīmad-bhāgavatam 3.4.5, Śrīmad-bhāgavatam 3.4.15, Śrīmad-bhāgavatam 3.13.7, Śrīmad-bhāgavatam 4.3.11, Śrīmad-bhāgavatam 4.3.20, Śrīmad-bhāgavatam 5.18.4, Śrīmad-bhāgavatam 6.7.37, Śrīmad-bhāgavatam 8.16.14, Śrīmad-bhāgavatam 8.24.52, Śrīmad-bhāgavatam 9.1.20, Śrīmad-bhāgavatam 9.19.18, Śrīmad-bhāgavatam 10.4.37, Śrīmad-bhāgavatam 10.23.43-44, Śrīmad-bhāgavatam 10.36.39, Śrīmad-bhāgavatam 10.38.22, Śrīmad-bhāgavatam 10.39.2, Śrīmad-bhāgavatam 10.47.47, Śrīmad-bhāgavatam 10.49.27, Śrīmad-bhāgavatam 10.50.29, Śrīmad-bhāgavatam 10.51.39-40, Śrīmad-bhāgavatam 10.54.14, Śrīmad-bhāgavatam 10.57.38-39, Śrīmad-bhāgavatam 10.58.10, Śrīmad-bhāgavatam 10.58.40, Śrīmad-bhāgavatam 11.9.25, Śrīmad-bhāgavatam 11.13.8, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.58, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.76, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.47, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.78, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.79, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.114
přestože — Śrīmad-bhāgavatam 2.9.26
nicméně — Śrīmad-bhāgavatam 3.23.54, Śrīmad-bhāgavatam 4.14.11
nicménĕ — Śrīmad-bhāgavatam 10.14.6, Śrīmad-bhāgavatam 10.27.5, Śrīmad-bhāgavatam 11.28.27, Śrīmad-bhāgavatam 11.31.13
nicménĕ (i když jsem zcela spokojený, jen když tĕ vidím) — Śrīmad-bhāgavatam 11.2.7
tathā-api
přesto — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.29
tathā-bhūtam
v tom stavu — Śrīmad-bhāgavatam 1.18.27
v takovém stavu — Śrīmad-bhāgavatam 10.54.36
tathā-bhūtān
v takovém stavu — Śrīmad-bhāgavatam 10.15.49-50
tathā-bhūtāḥ
v takovém stavu — Śrīmad-bhāgavatam 10.82.40
tathā ca
podobně (tak jako Pán Śiva uctívá Saṅkarṣaṇa v Ilāvṛta-varṣe) — Śrīmad-bhāgavatam 5.18.1
a podobnĕ — Śrīmad-bhāgavatam 10.45.34
tathā eva
podobně — Bg. 11.29, Śrīmad-bhāgavatam 1.14.32-33, Śrīmad-bhāgavatam 3.21.44, Śrīmad-bhāgavatam 4.31.14, Śrīmad-bhāgavatam 5.17.9, Śrīmad-bhāgavatam 5.23.6, Śrīmad-bhāgavatam 5.26.37
v tom postavení — Bg. 11.46
stejně tak — Śrīmad-bhāgavatam 3.12.35
přesně tak — Śrīmad-bhāgavatam 5.16.10, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.52, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.109
jen to — Śrīmad-bhāgavatam 10.1.21
jak — Śrīmad-bhāgavatam 10.11.57
také — Śrīmad-bhāgavatam 10.33.31, Śrīmad-bhāgavatam 10.78.24, Śrīmad-bhāgavatam 10.84.34
tak jako — Śrīmad-bhāgavatam 10.44.19
podobnĕ — Śrīmad-bhāgavatam 10.58.6
přesnĕ stejným způsobem — Śrīmad-bhāgavatam 10.65.14
stejnĕ tak — Śrīmad-bhāgavatam 11.2.6
jak byla námi vznesena — Śrīmad-bhāgavatam 11.6.21
úměrně — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.91
tathā goṅāilā
tam strávil den — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.74
tathā haite
odtamtud — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.55-56, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.153, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.122
odtud — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.282
tathā hi
takto — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.285
tathā iti
tak bude — Śrīmad-bhāgavatam 9.14.22
nechť se tak stane — Śrīmad-bhāgavatam 9.16.1, Śrīmad-bhāgavatam 10.2.14, Śrīmad-bhāgavatam 12.6.28
když král Vṛṣaparvā přistoupil na Śukrācāryův návrh — Śrīmad-bhāgavatam 9.18.28
ostatní pasáčkové souhlasili s tím, co Kṛṣṇa navrhl — Śrīmad-bhāgavatam 10.13.7
„nechť se tak stane“ — Śrīmad-bhāgavatam 12.9.7
na tathā
ne jako ten — Śrīmad-bhāgavatam 6.5.41
ne tolik — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.102
tathā rahi'
zůstávající tam — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.123
tathā-takt
tathā-takto — Śrīmad-bhāgavatam 1.6.35
tathā-také
tathā-také. — Śrīmad-bhāgavatam 1.9.2
tathā
jakož i — Bg. 1.8, Bg. 1.32-35, Bg. 1.32-35, Bg. 4.29, Śrīmad-bhāgavatam 3.12.44, Śrīmad-bhāgavatam 5.17.13, Śrīmad-bhāgavatam 6.6.33-36, Śrīmad-bhāgavatam 6.6.40, Śrīmad-bhāgavatam 6.14.17, Śrīmad-bhāgavatam 6.15.12-15, Śrīmad-bhāgavatam 6.16.42, Śrīmad-bhāgavatam 7.14.26, Śrīmad-bhāgavatam 7.15.62, Śrīmad-bhāgavatam 8.16.49, Śrīmad-bhāgavatam 9.11.4, Śrīmad-bhāgavatam 9.17.6, Śrīmad-bhāgavatam 9.22.30-31, Śrīmad-bhāgavatam 9.24.24, Śrīmad-bhāgavatam 9.24.41, Śrīmad-bhāgavatam 10.1.67, Śrīmad-bhāgavatam 10.11.34, Śrīmad-bhāgavatam 10.14.20, Śrīmad-bhāgavatam 10.38.17, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.100