Skip to main content

Synonyma

tataḥ adhastāt
pod planetami obývanými Siddhy, Cāraṇy a Vidyādhary — Śrīmad-bhāgavatam 5.24.5
pod nimi — Śrīmad-bhāgavatam 5.24.6
pod planetou Vitala — Śrīmad-bhāgavatam 5.24.18
pod planetární soustavou Mahātala — Śrīmad-bhāgavatam 5.24.30
pod planetou Rasātala — Śrīmad-bhāgavatam 5.24.31
tataḥ api
lepší než ti — Śrīmad-bhāgavatam 5.5.21-22
z toho důvodu — Śrīmad-bhāgavatam 11.26.35
bhramataḥ tu itaḥ tataḥ
oční bulvy či životní vzduch, pohybující se sem a tam — Śrīmad-bhāgavatam 10.12.31
tataḥ ca
jemu (Jarāsandhovi) — Śrīmad-bhāgavatam 9.22.9
tataḥ eva
pak — Bg. 13.31
itaḥ tataḥ
tu a tam — Śrīmad-bhāgavatam 4.11.4, Śrīmad-bhāgavatam 5.26.22, Śrīmad-bhāgavatam 5.26.32, Śrīmad-bhāgavatam 10.33.23
sem a tam — Śrīmad-bhāgavatam 5.14.8, Śrīmad-bhāgavatam 5.26.15, Śrīmad-bhāgavatam 7.4.9-12, Śrīmad-bhāgavatam 8.12.29-30, Śrīmad-bhāgavatam 10.8.24, Śrīmad-bhāgavatam 10.46.9-13, Śrīmad-bhāgavatam 12.8.26-27, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.107
sem a tam. — Śrīmad-bhāgavatam 10.40.27
itaḥ-tataḥ
tu a tam — Śrīmad-bhāgavatam 3.30.10
sem a tam — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.115
tataḥ param
poté. — Śrīmad-bhāgavatam 4.23.5
za tím — Śrīmad-bhāgavatam 4.25.34
vše, co zbývalo. — Śrīmad-bhāgavatam 9.16.21-22
potom. — Śrīmad-bhāgavatam 11.29.41-44
tataḥ-pot
tataḥ-poté — Śrīmad-bhāgavatam 1.9.47, Śrīmad-bhāgavatam 1.9.48
tataḥ prabhṛti
od té doby — Śrīmad-bhāgavatam 6.3.34
tataḥ-prot
tataḥ-proto — Śrīmad-bhāgavatam 1.9.1
tataḥ
poté — Bg. 1.13, Bg. 6.43, Bg. 6.45, Bg. 11.9, Bg. 11.14, Śrīmad-bhāgavatam 1.2.4, Śrīmad-bhāgavatam 1.3.12, Śrīmad-bhāgavatam 1.3.21, Śrīmad-bhāgavatam 1.3.24, Śrīmad-bhāgavatam 1.6.2, Śrīmad-bhāgavatam 1.6.5, Śrīmad-bhāgavatam 1.7.1, Śrīmad-bhāgavatam 1.7.21, Śrīmad-bhāgavatam 1.12.12, Śrīmad-bhāgavatam 1.15.39, Śrīmad-bhāgavatam 1.16.1, Śrīmad-bhāgavatam 1.16.32-33, Śrīmad-bhāgavatam 1.18.38, Śrīmad-bhāgavatam 1.19.29, Śrīmad-bhāgavatam 2.2.28, Śrīmad-bhāgavatam 2.6.29, Śrīmad-bhāgavatam 2.6.30, Śrīmad-bhāgavatam 3.2.26, Śrīmad-bhāgavatam 3.3.25, Śrīmad-bhāgavatam 3.8.21, Śrīmad-bhāgavatam 3.32.21, Śrīmad-bhāgavatam 4.3.25, Śrīmad-bhāgavatam 4.4.17, Śrīmad-bhāgavatam 4.7.7, Śrīmad-bhāgavatam 4.9.25, Śrīmad-bhāgavatam 4.10.7, Śrīmad-bhāgavatam 4.10.11-12, Śrīmad-bhāgavatam 4.10.25, Śrīmad-bhāgavatam 4.12.9, Śrīmad-bhāgavatam 4.14.45, Śrīmad-bhāgavatam 4.18.13, Śrīmad-bhāgavatam 4.18.28, Śrīmad-bhāgavatam 4.21.40, Śrīmad-bhāgavatam 4.24.29, Śrīmad-bhāgavatam 4.24.79, Śrīmad-bhāgavatam 4.27.23, Śrīmad-bhāgavatam 4.29.80, Śrīmad-bhāgavatam 4.30.45, Śrīmad-bhāgavatam 5.2.18, Śrīmad-bhāgavatam 5.17.3, Śrīmad-bhāgavatam 5.17.7, Śrīmad-bhāgavatam 5.20.2, Śrīmad-bhāgavatam 6.2.41, Śrīmad-bhāgavatam 6.2.46, Śrīmad-bhāgavatam 6.7.9, Śrīmad-bhāgavatam 6.8.7, Śrīmad-bhāgavatam 6.9.11, Śrīmad-bhāgavatam 6.9.20, Śrīmad-bhāgavatam 6.9.54, Śrīmad-bhāgavatam 6.10.16, Śrīmad-bhāgavatam 6.13.17, Śrīmad-bhāgavatam 6.14.49, Śrīmad-bhāgavatam 6.16.29, Śrīmad-bhāgavatam 6.16.33, Śrīmad-bhāgavatam 6.17.26, Śrīmad-bhāgavatam 6.18.73, Śrīmad-bhāgavatam 7.1.44, Śrīmad-bhāgavatam 7.7.12, Śrīmad-bhāgavatam 7.8.34, Śrīmad-bhāgavatam 7.10.32, Śrīmad-bhāgavatam 7.10.33, Śrīmad-bhāgavatam 7.10.34, Śrīmad-bhāgavatam 7.10.56, Śrīmad-bhāgavatam 7.10.58, Śrīmad-bhāgavatam 7.13.46, Śrīmad-bhāgavatam 7.14.40, Śrīmad-bhāgavatam 8.1.21, Śrīmad-bhāgavatam 8.5.11-12, Śrīmad-bhāgavatam 8.5.17-18, Śrīmad-bhāgavatam 8.7.42, Śrīmad-bhāgavatam 8.8.3, Śrīmad-bhāgavatam 8.8.5, Śrīmad-bhāgavatam 8.8.6, Śrīmad-bhāgavatam 8.8.8, Śrīmad-bhāgavatam 8.8.14, Śrīmad-bhāgavatam 8.9.12, Śrīmad-bhāgavatam 8.10.4, Śrīmad-bhāgavatam 8.10.44, Śrīmad-bhāgavatam 8.10.44, Śrīmad-bhāgavatam 8.10.44, Śrīmad-bhāgavatam 8.10.45, Śrīmad-bhāgavatam 8.10.54, Śrīmad-bhāgavatam 8.11.16, Śrīmad-bhāgavatam 8.11.26, Śrīmad-bhāgavatam 8.12.18, Śrīmad-bhāgavatam 8.13.13, Śrīmad-bhāgavatam 8.15.5, Śrīmad-bhāgavatam 8.15.35, Śrīmad-bhāgavatam 8.16.43, Śrīmad-bhāgavatam 8.23.3, Śrīmad-bhāgavatam 8.23.24, Śrīmad-bhāgavatam 8.24.19, Śrīmad-bhāgavatam 9.1.42, Śrīmad-bhāgavatam 9.2.2, Śrīmad-bhāgavatam 9.2.7, Śrīmad-bhāgavatam 9.2.17, Śrīmad-bhāgavatam 9.3.26, Śrīmad-bhāgavatam 9.4.60, Śrīmad-bhāgavatam 9.6.30, Śrīmad-bhāgavatam 9.7.21, Śrīmad-bhāgavatam 9.9.1, Śrīmad-bhāgavatam 9.9.16-17, Śrīmad-bhāgavatam 9.9.48, Śrīmad-bhāgavatam 9.10.30, Śrīmad-bhāgavatam 9.11.30, Śrīmad-bhāgavatam 9.12.15, Śrīmad-bhāgavatam 9.17.9, Śrīmad-bhāgavatam 9.18.24, Śrīmad-bhāgavatam 9.20.38, Śrīmad-bhāgavatam 9.22.18-19, Śrīmad-bhāgavatam 9.22.30-31, Śrīmad-bhāgavatam 9.22.40, Śrīmad-bhāgavatam 9.24.5, Śrīmad-bhāgavatam 10.2.18, Śrīmad-bhāgavatam 10.3.33, Śrīmad-bhāgavatam 10.3.47, Śrīmad-bhāgavatam 10.4.1, Śrīmad-bhāgavatam 10.8.51, Śrīmad-bhāgavatam 10.10.17, Śrīmad-bhāgavatam 10.12.34, Śrīmad-bhāgavatam 10.13.16, Śrīmad-bhāgavatam 10.13.18, Śrīmad-bhāgavatam 10.13.23, Śrīmad-bhāgavatam 10.13.24, Śrīmad-bhāgavatam 10.13.29, Śrīmad-bhāgavatam 10.13.34, Śrīmad-bhāgavatam 10.13.58, Śrīmad-bhāgavatam 10.30.42, Śrīmad-bhāgavatam 10.34.19, Śrīmad-bhāgavatam 10.41.43, Śrīmad-bhāgavatam 10.44.26, Śrīmad-bhāgavatam 10.54.30, Śrīmad-bhāgavatam 10.61.30, Śrīmad-bhāgavatam 10.63.31, Śrīmad-bhāgavatam 10.72.36, Śrīmad-bhāgavatam 10.77.28, Śrīmad-bhāgavatam 10.87.18, Śrīmad-bhāgavatam 11.29.47, Śrīmad-bhāgavatam 12.1.15-17, Śrīmad-bhāgavatam 12.1.21-26, Śrīmad-bhāgavatam 12.1.29-31, Śrīmad-bhāgavatam 12.4.9, Śrīmad-bhāgavatam 12.4.12, Śrīmad-bhāgavatam 12.4.13, Śrīmad-bhāgavatam 12.4.15-19, Śrīmad-bhāgavatam 12.6.66, Śrīmad-bhāgavatam 12.9.12, Śrīmad-bhāgavatam 12.12.8, Śrīmad-bhāgavatam 12.12.14-15, Śrīmad-bhāgavatam 12.12.14-15, Śrīmad-bhāgavatam 12.12.42-43
potom — Bg. 1.14, Bg. 2.33, Bg. 2.38, Bg. 12.9, Bg. 12.11, Bg. 14.3, Bg. 15.3-4, Bg. 16.20, Bg. 16.22, Bg. 18.55, Śrīmad-bhāgavatam 1.7.33, Śrīmad-bhāgavatam 1.12.36, Śrīmad-bhāgavatam 1.16.10, Śrīmad-bhāgavatam 1.18.45, Śrīmad-bhāgavatam 2.1.19, Śrīmad-bhāgavatam 2.10.15, Śrīmad-bhāgavatam 2.10.18, Śrīmad-bhāgavatam 2.10.27, Śrīmad-bhāgavatam 2.10.27, Śrīmad-bhāgavatam 2.10.28, Śrīmad-bhāgavatam 2.10.30, Śrīmad-bhāgavatam 3.3.1, Śrīmad-bhāgavatam 3.4.27, Śrīmad-bhāgavatam 3.5.27, Śrīmad-bhāgavatam 3.9.31, Śrīmad-bhāgavatam 3.12.3, Śrīmad-bhāgavatam 3.12.49, Śrīmad-bhāgavatam 3.13.2, Śrīmad-bhāgavatam 3.17.24, Śrīmad-bhāgavatam 3.18.17, Śrīmad-bhāgavatam 3.19.2, Śrīmad-bhāgavatam 3.26.51, Śrīmad-bhāgavatam 3.26.54, Śrīmad-bhāgavatam 3.26.56, Śrīmad-bhāgavatam 3.26.58, Śrīmad-bhāgavatam 3.26.60, Śrīmad-bhāgavatam 3.26.61, Śrīmad-bhāgavatam 3.26.61, Śrīmad-bhāgavatam 4.4.3, Śrīmad-bhāgavatam 4.26.11, Śrīmad-bhāgavatam 4.31.1, Śrīmad-bhāgavatam 6.12.2, Śrīmad-bhāgavatam 6.14.22, Śrīmad-bhāgavatam 6.19.10, Śrīmad-bhāgavatam 6.19.16, Śrīmad-bhāgavatam 8.2.30, Śrīmad-bhāgavatam 8.6.33, Śrīmad-bhāgavatam 8.7.2, Śrīmad-bhāgavatam 8.8.4, Śrīmad-bhāgavatam 8.8.7, Śrīmad-bhāgavatam 8.8.17, Śrīmad-bhāgavatam 8.10.49, Śrīmad-bhāgavatam 8.10.51, Śrīmad-bhāgavatam 8.16.39, Śrīmad-bhāgavatam 8.24.41, Śrīmad-bhāgavatam 9.1.10, Śrīmad-bhāgavatam 9.4.71, Śrīmad-bhāgavatam 9.10.24, Śrīmad-bhāgavatam 9.15.2-3, Śrīmad-bhāgavatam 9.15.4, Śrīmad-bhāgavatam 9.15.11, Śrīmad-bhāgavatam 10.8.27, Śrīmad-bhāgavatam 10.14.18, Śrīmad-bhāgavatam 10.14.46, Śrīmad-bhāgavatam 10.15.1, Śrīmad-bhāgavatam 10.15.36, Śrīmad-bhāgavatam 10.16.65-67, Śrīmad-bhāgavatam 10.17.22, Śrīmad-bhāgavatam 10.19.7, Śrīmad-bhāgavatam 10.19.13, Śrīmad-bhāgavatam 10.20.3, Śrīmad-bhāgavatam 10.22.17, Śrīmad-bhāgavatam 10.25.27, Śrīmad-bhāgavatam 10.25.33, Śrīmad-bhāgavatam 10.30.37, Śrīmad-bhāgavatam 10.33.4, Śrīmad-bhāgavatam 10.33.24, Śrīmad-bhāgavatam 10.36.21, Śrīmad-bhāgavatam 10.36.27, Śrīmad-bhāgavatam 10.36.32, Śrīmad-bhāgavatam 10.36.35, Śrīmad-bhāgavatam 10.39.33, Śrīmad-bhāgavatam 10.41.40, Śrīmad-bhāgavatam 10.42.2, Śrīmad-bhāgavatam 10.42.5, Śrīmad-bhāgavatam 10.42.9, Śrīmad-bhāgavatam 10.42.15, Śrīmad-bhāgavatam 10.42.21, Śrīmad-bhāgavatam 10.43.10, Śrīmad-bhāgavatam 10.45.29, Śrīmad-bhāgavatam 10.46.49, Śrīmad-bhāgavatam 10.47.53, Śrīmad-bhāgavatam 10.48.36, Śrīmad-bhāgavatam 10.55.23, Śrīmad-bhāgavatam 10.57.23, Śrīmad-bhāgavatam 10.57.26, Śrīmad-bhāgavatam 10.57.28, Śrīmad-bhāgavatam 10.57.32, Śrīmad-bhāgavatam 10.58.47, Śrīmad-bhāgavatam 10.59.23, Śrīmad-bhāgavatam 10.62.28, Śrīmad-bhāgavatam 10.63.21, Śrīmad-bhāgavatam 10.65.30, Śrīmad-bhāgavatam 10.66.32-33, Śrīmad-bhāgavatam 10.67.19-21, Śrīmad-bhāgavatam 10.67.23, Śrīmad-bhāgavatam 10.68.53, Śrīmad-bhāgavatam 10.69.19, Śrīmad-bhāgavatam 10.69.23, Śrīmad-bhāgavatam 10.70.13, Śrīmad-bhāgavatam 10.71.14, Śrīmad-bhāgavatam 10.71.22, Śrīmad-bhāgavatam 10.72.34, Śrīmad-bhāgavatam 10.74.12, Śrīmad-bhāgavatam 10.74.41, Śrīmad-bhāgavatam 10.74.49, Śrīmad-bhāgavatam 10.75.8, Śrīmad-bhāgavatam 10.75.21, Śrīmad-bhāgavatam 10.75.28, Śrīmad-bhāgavatam 10.76.16, Śrīmad-bhāgavatam 10.77.21, Śrīmad-bhāgavatam 10.78.10, Śrīmad-bhāgavatam 10.78.40, Śrīmad-bhāgavatam 10.79.1, Śrīmad-bhāgavatam 10.79.19-21, Śrīmad-bhāgavatam 10.82.16, Śrīmad-bhāgavatam 10.83.36, Śrīmad-bhāgavatam 10.84.67-68, Śrīmad-bhāgavatam 10.85.50, Śrīmad-bhāgavatam 10.88.8, Śrīmad-bhāgavatam 10.88.16, Śrīmad-bhāgavatam 10.88.25-26, Śrīmad-bhāgavatam 10.89.5, Śrīmad-bhāgavatam 10.89.8-9, Śrīmad-bhāgavatam 10.89.38, Śrīmad-bhāgavatam 10.90.36, Śrīmad-bhāgavatam 10.90.37, Śrīmad-bhāgavatam 11.2.43, Śrīmad-bhāgavatam 11.3.12, Śrīmad-bhāgavatam 11.5.44, Śrīmad-bhāgavatam 11.13.9-10, Śrīmad-bhāgavatam 11.30.1, Śrīmad-bhāgavatam 11.30.3, Śrīmad-bhāgavatam 11.30.12, Śrīmad-bhāgavatam 12.1.4, Śrīmad-bhāgavatam 12.1.6-8, Śrīmad-bhāgavatam 12.1.21-26, Śrīmad-bhāgavatam 12.1.28, Śrīmad-bhāgavatam 12.2.1, Śrīmad-bhāgavatam 12.3.3-4, Śrīmad-bhāgavatam 12.3.49, Śrīmad-bhāgavatam 12.4.11, Śrīmad-bhāgavatam 12.12.9, Śrīmad-bhāgavatam 12.12.9, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.73-74, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.207-209, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.207-209, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.14-15, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.14-15, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.14-15, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.14-15, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.14-15, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.14-15, Īśo 6
než to — Bg. 2.36, Bg. 6.20-23, Śrīmad-bhāgavatam 10.23.27, Śrīmad-bhāgavatam 12.6.25, Īśo 12
z toho — Bg. 7.22, Śrīmad-bhāgavatam 1.5.14, Śrīmad-bhāgavatam 3.31.2, Śrīmad-bhāgavatam 5.14.24, Śrīmad-bhāgavatam 5.14.36, Śrīmad-bhāgavatam 6.10.32, Śrīmad-bhāgavatam 6.16.57, Śrīmad-bhāgavatam 6.16.59, Śrīmad-bhāgavatam 6.16.60, Śrīmad-bhāgavatam 7.2.47, Śrīmad-bhāgavatam 7.9.43, Śrīmad-bhāgavatam 10.89.52, Śrīmad-bhāgavatam 11.13.9-10, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.166, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.213
pak — Bg. 11.4, Bg. 13.29, Śrīmad-bhāgavatam 2.2.19, Śrīmad-bhāgavatam 7.4.3, Śrīmad-bhāgavatam 7.5.19, Śrīmad-bhāgavatam 7.8.25, Śrīmad-bhāgavatam 8.6.32, Śrīmad-bhāgavatam 9.5.13, Śrīmad-bhāgavatam 9.11.18, Śrīmad-bhāgavatam 9.21.22, Śrīmad-bhāgavatam 10.14.42, Śrīmad-bhāgavatam 10.19.5, Śrīmad-bhāgavatam 10.22.37, Śrīmad-bhāgavatam 10.30.38, Śrīmad-bhāgavatam 10.30.42, Śrīmad-bhāgavatam 10.61.40, Śrīmad-bhāgavatam 10.74.42, Śrīmad-bhāgavatam 10.79.2, Śrīmad-bhāgavatam 10.79.11-15, Śrīmad-bhāgavatam 10.79.18, Śrīmad-bhāgavatam 10.84.54
proto — Bg. 11.40, Bg. 18.64, Śrīmad-bhāgavatam 1.5.16, Śrīmad-bhāgavatam 1.19.2, Śrīmad-bhāgavatam 2.2.27, Śrīmad-bhāgavatam 2.6.18, Śrīmad-bhāgavatam 3.5.51, Śrīmad-bhāgavatam 3.12.10, Śrīmad-bhāgavatam 4.8.23, Śrīmad-bhāgavatam 4.8.29, Śrīmad-bhāgavatam 5.3.18, Śrīmad-bhāgavatam 6.1.68, Śrīmad-bhāgavatam 6.9.21, Śrīmad-bhāgavatam 6.19.5, Śrīmad-bhāgavatam 7.6.5, Śrīmad-bhāgavatam 7.7.37, Śrīmad-bhāgavatam 7.7.53, Śrīmad-bhāgavatam 8.20.10, Śrīmad-bhāgavatam 9.16.23, Śrīmad-bhāgavatam 10.4.37, Śrīmad-bhāgavatam 10.23.33, Śrīmad-bhāgavatam 10.29.27, Śrīmad-bhāgavatam 10.87.31, Śrīmad-bhāgavatam 11.6.26-27, Śrīmad-bhāgavatam 11.26.26, Śrīmad-bhāgavatam 12.5.4, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.59, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.57-58
od toho — Śrīmad-bhāgavatam 1.1.14, Śrīmad-bhāgavatam 5.20.44
tehdy. — Śrīmad-bhāgavatam 1.4.26, Śrīmad-bhāgavatam 11.18.12
z toho místa — Śrīmad-bhāgavatam 1.5.17, Śrīmad-bhāgavatam 10.74.40
potom. — Śrīmad-bhāgavatam 1.10.1, Śrīmad-bhāgavatam 3.24.21, Śrīmad-bhāgavatam 9.12.1, Śrīmad-bhāgavatam 9.12.14
odtamtud — Śrīmad-bhāgavatam 1.14.2, Śrīmad-bhāgavatam 3.1.24, Śrīmad-bhāgavatam 4.2.33, Śrīmad-bhāgavatam 4.9.1, Śrīmad-bhāgavatam 4.28.14, Śrīmad-bhāgavatam 6.16.65, Śrīmad-bhāgavatam 8.24.21, Śrīmad-bhāgavatam 9.3.4, Śrīmad-bhāgavatam 10.9.9, Śrīmad-bhāgavatam 10.53.56, Śrīmad-bhāgavatam 10.56.39, Śrīmad-bhāgavatam 10.89.43-44, Śrīmad-bhāgavatam 11.1.22, Śrīmad-bhāgavatam 12.6.64-65, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.30, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.131, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.141, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.32
tam — Śrīmad-bhāgavatam 1.16.22, Śrīmad-bhāgavatam 4.4.27, Śrīmad-bhāgavatam 9.15.31, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.53
kde — Śrīmad-bhāgavatam 1.17.39
jako takový — Śrīmad-bhāgavatam 1.19.24
je — Śrīmad-bhāgavatam 2.2.20
potom, na konci — Śrīmad-bhāgavatam 2.10.43
mimo Něhož — Śrīmad-bhāgavatam 3.2.23
těmito činnostmi — Śrīmad-bhāgavatam 3.5.2