Skip to main content

Synonyma

tarjā paḍe
četl nějaké básně — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.60
sei tarjā
tuto básnickou soutěž mezi dvěma skupinami — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 14.46

Filter by hierarchy