Skip to main content

Synonyma

tapasā abhitaptam
vysoce pokročilý díky askezi — Śrīmad-bhāgavatam 8.7.33
daitya-indra-tapasā
tvrdou askezí, kterou podstupuje král Daityů Hiraṇyakaśipu — Śrīmad-bhāgavatam 7.3.6
grasāmi tapasā
ukončuji také touto energií — Śrīmad-bhāgavatam 2.9.24
tapasā
askezí — Bg. 4.10, Śrīmad-bhāgavatam 4.4.33, Śrīmad-bhāgavatam 4.8.13, Śrīmad-bhāgavatam 4.9.34, Śrīmad-bhāgavatam 4.11.28, Śrīmad-bhāgavatam 4.12.23, Śrīmad-bhāgavatam 4.21.37, Śrīmad-bhāgavatam 4.28.38, Śrīmad-bhāgavatam 4.31.11, Śrīmad-bhāgavatam 5.1.12, Śrīmad-bhāgavatam 5.2.15, Śrīmad-bhāgavatam 6.4.21, Śrīmad-bhāgavatam 6.9.18, Śrīmad-bhāgavatam 6.11.20, Śrīmad-bhāgavatam 8.14.4, Śrīmad-bhāgavatam 8.17.23, Śrīmad-bhāgavatam 9.6.32, Śrīmad-bhāgavatam 9.16.28, Śrīmad-bhāgavatam 9.18.12-14, Śrīmad-bhāgavatam 10.3.37-38, Śrīmad-bhāgavatam 10.20.21, Śrīmad-bhāgavatam 10.51.62, Śrīmad-bhāgavatam 10.60.52, Śrīmad-bhāgavatam 10.80.34, Śrīmad-bhāgavatam 11.2.18, Śrīmad-bhāgavatam 11.14.22, Śrīmad-bhāgavatam 11.20.32-33
tvrdou askezí — Bg. 11.53, Śrīmad-bhāgavatam 5.12.12, Śrīmad-bhāgavatam 7.3.15-16, Śrīmad-bhāgavatam 10.9.9, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.52
pokáním — Śrīmad-bhāgavatam 2.9.20, Śrīmad-bhāgavatam 2.9.24, Śrīmad-bhāgavatam 3.9.41, Śrīmad-bhāgavatam 3.12.18, Śrīmad-bhāgavatam 3.12.19
toutéž energií, pokáním — Śrīmad-bhāgavatam 2.9.24
odříkání — Śrīmad-bhāgavatam 3.9.13
díky pokání — Śrīmad-bhāgavatam 3.10.6
odříkáním — Śrīmad-bhāgavatam 3.20.52
svou askezí — Śrīmad-bhāgavatam 4.24.14, Śrīmad-bhāgavatam 6.4.43, Śrīmad-bhāgavatam 10.86.53
při podrobení se tvrdé askezi — Śrīmad-bhāgavatam 4.30.3
prostřednictvím různých druhů askeze — Śrīmad-bhāgavatam 5.4.5
praktikováním askeze — Śrīmad-bhāgavatam 5.5.10-13
askezí neboli dobrovolným zavržením hmotného požitku — Śrīmad-bhāgavatam 6.1.13-14
silou své askeze — Śrīmad-bhāgavatam 6.7.31
obtížnou askezí — Śrīmad-bhāgavatam 7.4.1
díky askezi — Śrīmad-bhāgavatam 7.14.41, Śrīmad-bhāgavatam 9.1.18, Śrīmad-bhāgavatam 10.83.39, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.75
prováděním askeze — Śrīmad-bhāgavatam 9.9.8
askezí (se očistí smysly) — Śrīmad-bhāgavatam 10.5.4
s přísnou askezí — Śrīmad-bhāgavatam 10.52.4
askezí v rámci meditace — Śrīmad-bhāgavatam 11.5.22
díky své askezi — Śrīmad-bhāgavatam 11.7.45, Śrīmad-bhāgavatam 11.24.11
askeze — Śrīmad-bhāgavatam 11.18.9, Śrīmad-bhāgavatam 11.26.12
ugra-tapasā
přísným odříkáním — Śrīmad-bhāgavatam 3.33.14
tīvra-tapasā
přísnou askezí — Śrīmad-bhāgavatam 7.9.35
mocnou askezí — Śrīmad-bhāgavatam 11.17.36