Skip to main content

Synonyma

tapaḥ-yoga-bala
díky askezi, mystické moci a síle — Śrīmad-bhāgavatam 7.10.27
tapaḥ caratām
těch, kdo se podrobují askezi — Śrīmad-bhāgavatam 5.2.15
tapaḥ-dhana
ó mudrci, jehož jediným bohatstvím je odříkání. — Śrīmad-bhāgavatam 3.12.36
ó nejlepší z mudrců, kteří podstupují askezi — Śrīmad-bhāgavatam 5.2.15
výsledky askeze — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.133
tapaḥ-dhanaḥ
velký mudrc, jehož jedinou silou byla jeho askeze neboli jenž podstupoval přísnou askezi. — Śrīmad-bhāgavatam 9.15.24
tapaḥ-dīpita-manyavaḥ
jejichž hněv vzplanul kvůli dlouhodobé askezi — Śrīmad-bhāgavatam 6.4.5
tapaḥ-ghnam
která znehodnocuje úsilí — Śrīmad-bhāgavatam 5.2.15
tapaḥ-kṛśā
vyhublá letním horkem — Śrīmad-bhāgavatam 10.20.7
tapaḥ-mayam
cíl veškeré askeze — Śrīmad-bhāgavatam 4.14.21, Śrīmad-bhāgavatam 11.18.9
oplývající poznáním — Śrīmad-bhāgavatam 10.27.4
tapaḥ-mayaḥ
zosobněné odříkání — Śrīmad-bhāgavatam 2.4.19
který úspěšně podstoupil veškerá odříkání — Śrīmad-bhāgavatam 2.6.35
následkem tvrdé askeze — Śrīmad-bhāgavatam 7.3.4
tapaḥ-māsam
mĕsíci Tapas (Māgha) — Śrīmad-bhāgavatam 12.11.39
na tapaḥ
ani askeze — Śrīmad-bhāgavatam 7.7.51-52
tapaḥ-niṣṭha
ti, kteří podstupují askezi — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.260
tapaḥ-niṣṭhena
zaměřeným na askezi — Śrīmad-bhāgavatam 7.3.20
tapaḥ-niṣṭhāḥ
velmi lpící na askezi — Śrīmad-bhāgavatam 7.15.1
neochvĕjní ve své askezi — Śrīmad-bhāgavatam 11.17.11
tapaḥ-svādhyāya-paraḥ
oddán askezi a studiu védských písem — Śrīmad-bhāgavatam 12.8.7-11
tapaḥ-prabhāvasya
vlivem askeze — Śrīmad-bhāgavatam 4.12.41
tapaḥ-yoga-prabhāvāṇām
těch, kdo získali svou moc askezí a mystickou yogouŚrīmad-bhāgavatam 7.3.37-38
tapaḥ-svādhyāya-saṁyamaiḥ
svou askezí, studiem Véd a následováním usmĕrňujících zásad — Śrīmad-bhāgavatam 12.8.13
tapaḥ-siddhaḥ
dokonalý v askezi — Śrīmad-bhāgavatam 7.3.17
sva-tapaḥ
osobní pokání — Śrīmad-bhāgavatam 2.7.6
tapaḥ-sāram
esence veškeré askeze — Śrīmad-bhāgavatam 8.16.60
tapaḥ
askeze — Bg. 7.9, Bg. 10.4-5, Bg. 16.1-3, Bg. 17.7, Bg. 17.14, Bg. 17.15, Bg. 17.16, Bg. 17.17, Bg. 17.18, Bg. 17.19, Bg. 17.25, Bg. 17.28, Bg. 18.5, Bg. 18.42, Śrīmad-bhāgavatam 1.2.28-29, Śrīmad-bhāgavatam 3.20.53, Śrīmad-bhāgavatam 4.2.26, Śrīmad-bhāgavatam 4.3.17, Śrīmad-bhāgavatam 4.6.9, Śrīmad-bhāgavatam 4.6.35, Śrīmad-bhāgavatam 4.21.42, Śrīmad-bhāgavatam 4.23.7, Śrīmad-bhāgavatam 4.24.14, Śrīmad-bhāgavatam 4.24.79, Śrīmad-bhāgavatam 4.29.42-44, Śrīmad-bhāgavatam 4.30.39-40, Śrīmad-bhāgavatam 5.5.1, Śrīmad-bhāgavatam 5.5.24, Śrīmad-bhāgavatam 5.6.3, Śrīmad-bhāgavatam 5.8.23, Śrīmad-bhāgavatam 5.19.9, Śrīmad-bhāgavatam 5.26.30, Śrīmad-bhāgavatam 6.2.17, Śrīmad-bhāgavatam 6.4.44, Śrīmad-bhāgavatam 6.4.49-50, Śrīmad-bhāgavatam 6.8.11, Śrīmad-bhāgavatam 7.3.9-10, Śrīmad-bhāgavatam 7.3.9-10, Śrīmad-bhāgavatam 7.3.12, Śrīmad-bhāgavatam 7.4.13, Śrīmad-bhāgavatam 7.8.43, Śrīmad-bhāgavatam 7.9.9, Śrīmad-bhāgavatam 7.9.46, Śrīmad-bhāgavatam 7.10.65-66, Śrīmad-bhāgavatam 7.11.21, Śrīmad-bhāgavatam 7.14.27-28, Śrīmad-bhāgavatam 7.15.19, Śrīmad-bhāgavatam 8.1.8, Śrīmad-bhāgavatam 8.8.20, Śrīmad-bhāgavatam 8.11.35, Śrīmad-bhāgavatam 8.16.61, Śrīmad-bhāgavatam 8.18.29, Śrīmad-bhāgavatam 8.19.36, Śrīmad-bhāgavatam 8.24.10, Śrīmad-bhāgavatam 9.4.70, Śrīmad-bhāgavatam 9.6.39-40, Śrīmad-bhāgavatam 9.9.29, Śrīmad-bhāgavatam 9.16.8, Śrīmad-bhāgavatam 9.23.25, Śrīmad-bhāgavatam 10.3.36, Śrīmad-bhāgavatam 10.4.39, Śrīmad-bhāgavatam 10.4.41, Śrīmad-bhāgavatam 10.7.32, Śrīmad-bhāgavatam 10.16.35, Śrīmad-bhāgavatam 10.30.10, Śrīmad-bhāgavatam 10.38.3, Śrīmad-bhāgavatam 10.47.33, Śrīmad-bhāgavatam 11.3.24, Śrīmad-bhāgavatam 11.3.27-28, Śrīmad-bhāgavatam 11.12.1-2, Śrīmad-bhāgavatam 11.14.20, Śrīmad-bhāgavatam 11.16.43, Śrīmad-bhāgavatam 11.17.16, Śrīmad-bhāgavatam 11.18.42, Śrīmad-bhāgavatam 11.18.43, Śrīmad-bhāgavatam 11.19.4, Śrīmad-bhāgavatam 11.19.20-24, Śrīmad-bhāgavatam 11.19.28-32, Śrīmad-bhāgavatam 11.19.33-35, Śrīmad-bhāgavatam 11.28.18, Śrīmad-bhāgavatam 12.3.18, Śrīmad-bhāgavatam 12.3.22, Śrīmad-bhāgavatam 12.8.15, Śrīmad-bhāgavatam 12.8.33-34, Śrīmad-bhāgavatam 12.12.54, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.76, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.75, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.137, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.137, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.59
askezi — Bg. 17.5-6, Śrīmad-bhāgavatam 4.7.14, Śrīmad-bhāgavatam 4.25.2, Śrīmad-bhāgavatam 4.28.35-36, Śrīmad-bhāgavatam 5.2.15, Śrīmad-bhāgavatam 5.18.22, Śrīmad-bhāgavatam 6.5.4-5, Śrīmad-bhāgavatam 7.3.2, Śrīmad-bhāgavatam 7.3.3, Śrīmad-bhāgavatam 7.3.8, Śrīmad-bhāgavatam 7.11.6, Śrīmad-bhāgavatam 10.16.36, Śrīmad-bhāgavatam 10.41.31, Śrīmad-bhāgavatam 10.58.20, Śrīmad-bhāgavatam 10.74.33-34, Śrīmad-bhāgavatam 10.83.11, Śrīmad-bhāgavatam 10.86.35, Śrīmad-bhāgavatam 11.14.10, Śrīmad-bhāgavatam 11.18.4, Śrīmad-bhāgavatam 11.18.10, Śrīmad-bhāgavatam 11.19.36-39, Śrīmad-bhāgavatam 11.29.47, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.74, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.147, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.114, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.190, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.192, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.72, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.54, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.27
a askeze — Bg. 17.24, Bg. 18.3, Bg. 18.5, Śrīmad-bhāgavatam 6.9.51, Śrīmad-bhāgavatam 7.8.45
pokání. — Śrīmad-bhāgavatam 1.3.9, Śrīmad-bhāgavatam 2.9.22, Śrīmad-bhāgavatam 2.9.24
zodpovědnost — Śrīmad-bhāgavatam 1.16.26-30
pokání — Śrīmad-bhāgavatam 1.16.32-33, Śrīmad-bhāgavatam 2.7.5, Śrīmad-bhāgavatam 2.7.39, Śrīmad-bhāgavatam 2.9.8, Śrīmad-bhāgavatam 2.9.23, Śrīmad-bhāgavatam 3.9.18, Śrīmad-bhāgavatam 3.10.4, Śrīmad-bhāgavatam 3.12.18, Śrīmad-bhāgavatam 3.12.41
odříkání — Śrīmad-bhāgavatam 1.17.24, Śrīmad-bhāgavatam 1.17.42, Śrīmad-bhāgavatam 2.2.23, Śrīmad-bhāgavatam 2.5.16, Śrīmad-bhāgavatam 3.4.22, Śrīmad-bhāgavatam 3.7.41, Śrīmad-bhāgavatam 3.9.26, Śrīmad-bhāgavatam 3.9.30, Śrīmad-bhāgavatam 3.12.11, Śrīmad-bhāgavatam 3.15.19, Śrīmad-bhāgavatam 3.21.6, Śrīmad-bhāgavatam 3.24.3, Śrīmad-bhāgavatam 3.28.4, Śrīmad-bhāgavatam 3.32.34-36, Śrīmad-bhāgavatam 10.44.14, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.156, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.112
planetární systém výše než Janas — Śrīmad-bhāgavatam 2.1.28
planeta Tapoloka — Śrīmad-bhāgavatam 3.13.25
planetární systém Tapoloka — Śrīmad-bhāgavatam 3.13.44
v odříkání — Śrīmad-bhāgavatam 3.23.7
askezí — Śrīmad-bhāgavatam 3.33.15, Śrīmad-bhāgavatam 3.33.29, Śrīmad-bhāgavatam 4.30.41, Śrīmad-bhāgavatam 5.19.22, Śrīmad-bhāgavatam 6.13.16, Śrīmad-bhāgavatam 7.11.3, Śrīmad-bhāgavatam 10.2.34, Śrīmad-bhāgavatam 10.47.24, Śrīmad-bhāgavatam 10.84.19, Śrīmad-bhāgavatam 11.12.9, Śrīmad-bhāgavatam 11.15.34, Śrīmad-bhāgavatam 11.21.14, Śrīmad-bhāgavatam 12.3.48, Śrīmad-bhāgavatam 12.8.32, Śrīmad-bhāgavatam 12.9.2, Śrīmad-bhāgavatam 12.10.24
praktikování askeze — Śrīmad-bhāgavatam 5.9.1-2