Skip to main content

Synonyma

artha-tantraḥ
Nejvyšší Pán, který je vždy odhodlaný chránit sādhuy a zabíjet asādhuyŚrīmad-bhāgavatam 10.2.21
karma-tantraḥ
plodonosnými činnostmi — Śrīmad-bhāgavatam 3.8.12
loka-tantraḥ
vládce planet — Śrīmad-bhāgavatam 12.11.29
ātma-tantraḥ
Sám v Sobě nezávislý — Śrīmad-bhāgavatam 1.3.36
soběstačný — Śrīmad-bhāgavatam 1.16.34
nezávislý — Śrīmad-bhāgavatam 2.8.23, Śrīmad-bhāgavatam 3.5.5
soběstačný. — Śrīmad-bhāgavatam 4.7.26
naprosto nezávislý — Śrīmad-bhāgavatam 5.4.14
zcela soběstačný — Śrīmad-bhāgavatam 5.25.13
nezávislý. — Śrīmad-bhāgavatam 10.44.37
samostatná — Śrīmad-bhāgavatam 10.48.20
tantraḥ
jsi přijal — Śrīmad-bhāgavatam 3.33.5
závislý — Śrīmad-bhāgavatam 4.31.22
pod vlivem — Śrīmad-bhāgavatam 10.24.16
pod vládou — Śrīmad-bhāgavatam 10.54.12
pod přísnou nadvládou. — Śrīmad-bhāgavatam 11.28.16
ātma- tantraḥ
soběstačný — Śrīmad-bhāgavatam 8.5.32

Filter by hierarchy