Skip to main content

Synonyma

anu-yugam tanūḥ
transcendentální tĕla podle různých yugŚrīmad-bhāgavatam 10.26.16
anuyugam tanūḥ
transcendentální těla podle různých yugŚrīmad-bhāgavatam 10.8.13
tanūḥ dhatte
přijímá podoby inkarnací — Śrīmad-bhāgavatam 8.24.5
hareḥ tanūḥ
jsou různé části těla Pána Viṣṇua. — Śrīmad-bhāgavatam 10.4.41
tanūḥ
tělo — Śrīmad-bhāgavatam 3.16.10, Śrīmad-bhāgavatam 5.5.24, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.331
těla — Śrīmad-bhāgavatam 4.16.5, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.36, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.101
božská tĕla — Śrīmad-bhāgavatam 10.85.20
tĕlesné stavy — Śrīmad-bhāgavatam 11.22.48
transcendentální tĕla — Śrīmad-bhāgavatam 12.8.41