Skip to main content

Synonyma

adhaḥ tamaḥ
dolů do temnoty či pekla. — Śrīmad-bhāgavatam 9.3.21
ajñāna-tamaḥ
temnoty nevědomosti — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.94
andha-tamaḥ
touto temnotou nevĕdomosti — Śrīmad-bhāgavatam 10.14.10
naprostá temnota — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.171
tamaḥ andham
hluboce temná hmotná existence — Śrīmad-bhāgavatam 1.2.3
do pekla — Śrīmad-bhāgavatam 10.2.22
andham tamaḥ
do hlubiny nevědomosti — Śrīmad-bhāgavatam 3.25.7
anya-tamaḥ
zcela odlišná — Śrīmad-bhāgavatam 7.2.41
asat-tamaḥ
nejkrutější. — Śrīmad-bhāgavatam 4.8.67
nejbídnější. — Śrīmad-bhāgavatam 4.9.32
nejhorší z nečistých — Śrīmad-bhāgavatam 10.44.33
nanejvýš zlotřilý — Śrīmad-bhāgavatam 10.57.5
bhagavat-tamaḥ
velkými transcendentalisty — Śrīmad-bhāgavatam 2.10.44
nejlepší ze vznešených — Śrīmad-bhāgavatam 4.23.30
Nejvyšší Osobnost Božství — Śrīmad-bhāgavatam 11.19.36-39
bhiṣak-tamaḥ
zkušený lékař. — Śrīmad-bhāgavatam 6.9.50
rajaḥ-sattva-tamaḥ-bhuvaḥ
vytvořené třemi kvalitami hmotné přírody — Śrīmad-bhāgavatam 11.14.5-7
brahma-vit-tamaḥ
nejdokonaleji realizovaný v poznání Absolutní Pravdy. — Śrīmad-bhāgavatam 12.6.76-77
tamaḥ ca
a kvalita nevědomosti — Śrīmad-bhāgavatam 8.7.31
rajaḥ tamaḥ ca
zastoupením kvalit vášně a nevědomosti — Śrīmad-bhāgavatam 7.9.37
daridra-tamaḥ
nejvĕtší chudák — Śrīmad-bhāgavatam 10.81.15
devarṣeḥ tamaḥ
velký mudrc Nārada se tak rozhněval. — Śrīmad-bhāgavatam 10.10.1
tamaḥ-dharma
činnosti pod vlivem kvality nevědomosti — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.57
na úrovni kvality nevědomosti — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.60
tamaḥ-rajaḥ-dharme
setrváváním na úrovni kvalit vášně a nevědomosti — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.57
tamaḥ-dhiyaḥ
osoby v nejnižších hmotných kvalitách — Śrīmad-bhāgavatam 1.10.25
draviḍa-sat-tamaḥ
nejlepší z těch, kdo se narodili v Draviḍa-deśi, jižní Indii — Śrīmad-bhāgavatam 8.4.7
duḥkha-śoka-tamaḥ-nudam
aby zmenšil nekonečné neštěstí a nářek, způsobené nevědomostí — Śrīmad-bhāgavatam 9.24.61
dvija-sat-tamaḥ
nyní nejzbožnĕjší brāhmaṇaŚrīmad-bhāgavatam 11.23.31
tamaḥ-dvāraiḥ
od bran nevědomosti — Bg. 16.22
tamaḥ-dvāram
cesta do žaláře temnoty, pekelného života — Śrīmad-bhāgavatam 5.5.2
dveře do temnoty — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.82
tamaḥ-dvāreṇa
cesta nevědomosti — Śrīmad-bhāgavatam 4.11.7
dānava- sat-tamaḥ
nejlepší z démonů, Jambhāsura — Śrīmad-bhāgavatam 8.11.17
rajaḥ-tamaḥ-sattva-vibhakta-karma-dṛk
podmíněná duše, která vidí pouze momentálně prospěšné plodonosné činnosti a jejich výsledky, jež se dělí do tří skupin podle kvality dobra, vášně a nevědomosti — Śrīmad-bhāgavatam 5.13.1
ghora-tamaḥ
dĕsivý — Śrīmad-bhāgavatam 10.17.23
nanejvýš hrozivý — Śrīmad-bhāgavatam 10.54.40
guru-tamaḥ
svrchovaný duchovní mistr — Śrīmad-bhāgavatam 10.69.15
guṇa-vat-tamaḥ
která je konečným útočištĕm tĕchto kvalit — Śrīmad-bhāgavatam 11.24.22-27
tamaḥ-guṇa
hmotnou kvalitu temna — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.307