Skip to main content

Synonyma

agata-tṛṣā
aniž by plně uhasila svou žízeň — Śrīmad-bhāgavatam 5.8.4
tṛṣā
žízeň — Śrīmad-bhāgavatam 4.7.35
tṛṣā-ārta
žíznivé — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.211