Skip to main content

Synonyma

tīvra-oghām
s neochabující silou — Śrīmad-bhāgavatam 4.12.11
tīvra-tapasā
přísnou askezí — Śrīmad-bhāgavatam 7.9.35
mocnou askezí — Śrīmad-bhāgavatam 11.17.36
tīvra-tapāḥ
vysoce vznešený díky podstupování tvrdé askeze — Śrīmad-bhāgavatam 6.17.7
tīvra-tejasam
vydávající pronikavou duchovní záři — Śrīmad-bhāgavatam 7.8.37-39
tīvra-yoga
tvrdá askeze — Śrīmad-bhāgavatam 4.8.31
tīvra-śoka
pocházející z velkého smutku — Śrīmad-bhāgavatam 3.28.32
tīvra
divoký — Śrīmad-bhāgavatam 3.13.31, Śrīmad-bhāgavatam 10.27.12
silnou — Śrīmad-bhāgavatam 10.29.10-11
silným — Śrīmad-bhāgavatam 10.29.38
ostrých — Śrīmad-bhāgavatam 10.47.19
intenzívní — Śrīmad-bhāgavatam 11.12.10
hrozivý — Śrīmad-bhāgavatam 12.1.38

Filter by hierarchy