Skip to main content

Synonyma

akrūra-tīrthe
u Akrúra-tírthy — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.70
akrūra tīrthe
směrem k Akrúra-tírtě — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.89
pañca-apsarā-tīrthe
do Paňčápsará-tírthy — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.279
dhanuḥ-tīrthe snāna
koupel na posvátném místě známém jako Dhanus-tírtha — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.199
ei tīrthe
na tomto posvátném místě — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.300
gajendra-mokṣaṇa-tīrthe
na svatém místě zvaném Gadžéndra-mókšana — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.221
keśī-tīrthe āilā
šel ke Kéší-tírtě — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.72
kṛṣṇa-tīrthe vāsa
žít tam, kde sídlí Kṛṣṇa — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.116
skanda-kṣetra-tīrthe
na posvátném místě zvaném Skanda-kšétra — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.21
mallikārjuna-tīrthe
svaté místo zvané Mallikárdžuna — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.15
phalgu-tīrthe
na posvátné místo jménem Phalgu-tírtha — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.278
prajā-tīrthe
při rozdávání milodarů u příležitosti zrození syna — Śrīmad-bhāgavatam 1.12.14
pānāgaḍi-tīrthe
na posvátné místo Pánágadi — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.221
sarva-tīrthe
na všech poutních místech — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.212
sarva-tīrthe snāna
koupel na všech posvátných poutních místech — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.190
sūrpāraka-tīrthe
na posvátné místo zvané Súrpáraka — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.280
tīrthe āyāte
když přišel světec, jenž vytváří svatá místa — Śrīmad-bhāgavatam 8.20.9
tīrthe
na svatém místě — Śrīmad-bhāgavatam 6.2.43
na svatých místech (kde se rozdávají milodary) — Śrīmad-bhāgavatam 8.19.4
během poutní cesty — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 5.36
na posvátném místě — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.220
na svatých místech — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.35
viśrānti-tīrthe
na koupacím místě zvaném Višrám-ghát — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.156
vṛddhakola-tīrthe
na posvátné místo zvané Vriddhakóla — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.72