Skip to main content

Synonyma

viśālam brahma-tīrtham ca
Viśāla a Brahma-tīrtha — Śrīmad-bhāgavatam 10.78.19-20
loka-tīrtham
příznivé pro planety — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.177
manu-tīrtham
do Manu-tīrthy — Śrīmad-bhāgavatam 10.79.19-21
tīrtha-tīrtham
který posvěcuje posvátná místa — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.141, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.306
tīrtham
poutní místo — Śrīmad-bhāgavatam 1.5.10, Śrīmad-bhāgavatam 10.15.6, Śrīmad-bhāgavatam 12.12.51
poutní místa — Śrīmad-bhāgavatam 3.1.22
posvátné jezero — Śrīmad-bhāgavatam 3.23.23
postup — Śrīmad-bhāgavatam 4.12.47
svatá místa, jako je Ganga — Śrīmad-bhāgavatam 5.18.11
svaté místo — Śrīmad-bhāgavatam 6.4.21, Śrīmad-bhāgavatam 6.5.3, Śrīmad-bhāgavatam 12.2.6
cestu ven — Śrīmad-bhāgavatam 9.19.4
zdroj svatosti — Śrīmad-bhāgavatam 10.68.37
svatynĕ. — Śrīmad-bhāgavatam 10.69.15
svaté poutní místo — Śrīmad-bhāgavatam 10.90.47
na svaté místo — Śrīmad-bhāgavatam 11.6.39
navštĕvování svatých míst — Śrīmad-bhāgavatam 11.19.4