Skip to main content

Synonyma

daitya-dānava-kula-tīrthī-karaṇa-śīlā-caritaḥ
jehož činnosti a charakter byly tak vznešené, že vysvobodil všechny démony (daityi) zrozené v jeho rodu — Śrīmad-bhāgavatam 5.18.7
tīrthī-kurvanti
mění na svaté poutní místo — Śrīmad-bhāgavatam 1.13.10
mění na svatá poutní místa — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.63
činí svatá poutní místa — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 10.12
mění ve svatá místa — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.57
tīrthī-kṛta
přenecháš — Śrīmad-bhāgavatam 3.21.30
tīrthī
pouť — Śrīmad-bhāgavatam 1.4.8
posvĕcené — Śrīmad-bhāgavatam 10.38.20
jako svatá poutní místa — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 10.12