Skip to main content

Synonyma

tāra adhikāra gela
muslimský caudhurī přišel o své místo — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.18
tāra anusandhāna
ptaní se, kdo je — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.16
tāra ardheka
polovinu toho — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 3.91
ei artha tāra
to je dokonalý význam tohoto verše. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.301
tāra artha
významy těchto védských písem — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.98
jejich význam — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 20.138
tāra astra
jejich zbraně — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.232
tāra aṅge
na jejich těla — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.232
na jeho těle — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.190
tāra bhakti
jeho oddanost. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.27
tāra karilā bhakṣaṇa
snědl. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 11.20
tāra bhaye
kvůli strachu z něho — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.44
tāra bhitara
v nich — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 15.22
tāra bole
kvůli jeho slovům — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 8.72
tāra citta
jejich vědomí — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 15.19
tāra śata śata dhāra
tato věčná blaženost teče ve stovkách proudů — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.271
tāra doṣa nāhi
také to není jeho chyba — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.205
tāra doṣa
jeho chyba — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.287
tāra dravya
za jejich zboží — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.92
tāra dvārete
u Kázího dveří — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.143
tāra ei ta pramāṇa
to je toho důkazem — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.78
tāra nāhika gaṇana
není možné je spočítat. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.277
tāra ghara
do jeho domu. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.159
jeho dům. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 12.54
tāra ghare
do jeho domu — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.150, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 12.55
v jeho domě — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 14.48
tāra guṇa kahi'
vysvětlující jeho pokorné chování — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 5.157
tāra guṇa
kvalita této sladkosti — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.140
tāra gāye
jeho těla — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.28
janma haila tāra
narodil se. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 12.48
tāra sparśa haile
kdybych se jich dotkl — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.127
nā haya tāra
není jeho — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 2.159
tāra haya
ten zajisté má — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 19.109
tāra-hema
z perel a zlata — Śrīmad-bhāgavatam 4.6.27
tāra hita
jeho prospěch. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 12.33
tāra-i mukhe
jeho ústy — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 5.139
tāra icchā
jeho touha — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 9.73
tāra karuka vyaya
nechť to utratí. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 9.33
tāra kāṇe
v jeho uchu — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 17.43
tāra pāche līlā
všechny pozdější zábavy — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.20