Skip to main content

Synonyma

tāḥ imāḥ
právě ty — Śrīmad-bhāgavatam 3.20.26
tāḥ smaratām
tĕch, kdo na nĕ vzpomínali — Śrīmad-bhāgavatam 11.1.6-7
tāḥ
tyto — Śrīmad-bhāgavatam 1.5.26, Śrīmad-bhāgavatam 10.59.1, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.58, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.121, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.113, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.78
všechny — Śrīmad-bhāgavatam 1.8.25, Śrīmad-bhāgavatam 9.2.4
ty všechny — Śrīmad-bhāgavatam 1.11.29, Śrīmad-bhāgavatam 10.3.48-49
všichni — Śrīmad-bhāgavatam 1.18.10
všechny ty — Śrīmad-bhāgavatam 3.3.7
těch — Śrīmad-bhāgavatam 3.11.7
ty hovory — Śrīmad-bhāgavatam 3.20.6
ony — Śrīmad-bhāgavatam 3.23.48, Śrīmad-bhāgavatam 6.14.49, Śrīmad-bhāgavatam 7.7.25, Śrīmad-bhāgavatam 9.18.8, Śrīmad-bhāgavatam 10.19.6, Śrīmad-bhāgavatam 10.22.4, Śrīmad-bhāgavatam 10.22.22, Śrīmad-bhāgavatam 10.23.34, Śrīmad-bhāgavatam 10.29.1, Śrīmad-bhāgavatam 10.29.8, Śrīmad-bhāgavatam 10.30.35-36, Śrīmad-bhāgavatam 10.33.7, Śrīmad-bhāgavatam 10.39.13, Śrīmad-bhāgavatam 10.39.37, Śrīmad-bhāgavatam 10.46.5, Śrīmad-bhāgavatam 10.47.38, Śrīmad-bhāgavatam 10.47.53, Śrīmad-bhāgavatam 10.53.49, Śrīmad-bhāgavatam 10.61.1, Śrīmad-bhāgavatam 10.75.16, Śrīmad-bhāgavatam 10.85.6
ty — Śrīmad-bhāgavatam 3.30.29, Śrīmad-bhāgavatam 4.10.18-19, Śrīmad-bhāgavatam 4.18.8, Śrīmad-bhāgavatam 10.59.44, Śrīmad-bhāgavatam 10.61.5, Śrīmad-bhāgavatam 10.76.17, Śrīmad-bhāgavatam 11.15.34, Śrīmad-bhāgavatam 11.16.5, Śrīmad-bhāgavatam 12.4.36
tento — Śrīmad-bhāgavatam 4.8.58
ta všechna — Śrīmad-bhāgavatam 4.13.5
je — Śrīmad-bhāgavatam 4.25.12, Śrīmad-bhāgavatam 10.29.17, Śrīmad-bhāgavatam 10.45.28, Śrīmad-bhāgavatam 10.59.36, Śrīmad-bhāgavatam 10.65.16, Śrīmad-bhāgavatam 10.87.50, Śrīmad-bhāgavatam 12.6.74
ti všichni — Śrīmad-bhāgavatam 4.29.39-40
ta voda — Śrīmad-bhāgavatam 5.20.23
ony (královny, které neměly syny) — Śrīmad-bhāgavatam 6.14.39
ně — Śrīmad-bhāgavatam 7.6.11-13
všechny Saubhariho manželky — Śrīmad-bhāgavatam 9.6.55
ony, v čele s Kauśalyou a Kaikeyī — Śrīmad-bhāgavatam 9.10.47
je všechny — Śrīmad-bhāgavatam 9.15.30
s nimi. — Śrīmad-bhāgavatam 9.24.21-23
všechny ženy, manželky a dcery pastevců — Śrīmad-bhāgavatam 10.5.12
ostatní gopīŚrīmad-bhāgavatam 10.6.19
tato slova — Śrīmad-bhāgavatam 10.7.17
ty ženy — Śrīmad-bhāgavatam 10.16.21, Śrīmad-bhāgavatam 10.23.24, Śrīmad-bhāgavatam 10.46.45
ony, manželky Kāliyi — Śrīmad-bhāgavatam 10.16.32
tehdy — Śrīmad-bhāgavatam 10.22.21
tyto gopīŚrīmad-bhāgavatam 10.32.9
ty gopīŚrīmad-bhāgavatam 10.32.11-12
ony (gopī) — Śrīmad-bhāgavatam 10.39.35, Śrīmad-bhāgavatam 10.46.4, Śrīmad-bhāgavatam 11.12.12
na ty — Śrīmad-bhāgavatam 10.47.43
jim — Śrīmad-bhāgavatam 10.47.57
tyto. — Śrīmad-bhāgavatam 10.55.23
tĕmi — Śrīmad-bhāgavatam 10.59.42
tyto ženy — Śrīmad-bhāgavatam 10.65.11-12
je (dívky) — Śrīmad-bhāgavatam 10.67.13
ony, královny — Śrīmad-bhāgavatam 10.75.17
k nim — Śrīmad-bhāgavatam 10.82.40
ona (voda) samotná — Śrīmad-bhāgavatam 10.85.8