Skip to main content

Synonyma

svarlokaḥ
planetární systém, kde žijí polobozi — Śrīmad-bhāgavatam 2.5.38
vyšší planetární systém, počínaje nebeskými planetami — Śrīmad-bhāgavatam 2.5.42
vyšší planetární systém — Śrīmad-bhāgavatam 8.21.31

Filter by hierarchy