Skip to main content

Synonyma

svargiṇām
živých bytostí, které mimořádně zbožným jednáním dosáhly nebeských planet — Śrīmad-bhāgavatam 5.17.11
obyvatel nebeských planet — Śrīmad-bhāgavatam 8.8.7

Filter by hierarchy