Skip to main content

Synonyma

ananta svarūpe
v nekonečném množství podob — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.47
dayita-svarūpe
jenž byl velmi drahý Jemu (Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi) — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.121
svarūpe dekhāilā
ukázal Svarūpovi Dāmodarovi — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.85
prema-svarūpe
kopii Jeho osobní extatické lásky — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.121
priya-svarūpe
tomu, jehož drahým přítelem byl Śrīla Svarūpa Dāmodara Gosvāmī — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.121
svarūpe puchena
ptal se Svarūpy Dāmodara — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 19.33
svarūpe puchila
zeptal se Svarūpy Dāmodara. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.116
svarūpe puchilā
zeptal se Svarūpy Dāmodara — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.272
ptal se Svarūpy Dāmodara Gosvāmīho. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 14.74
svarūpe
povahou — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.164
ve své původní podobě — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.126
rysy — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.56
Svarūpy Gosvāmīho — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.71
Svarūpovi Dāmodarovi — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.125, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 17.22, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 17.29
Svarūpy Dāmodara Gosvāmīho — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.182
původní podoba — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.132
v podobách — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.80
Svarūpovi Dāmodarovi Gosvāmīmu — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.1, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.327