Skip to main content

Synonyma

aiśvarya-svabhāva
majestát a vlastnosti — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 5.83
bhakta-svabhāva
vlastnost čistého oddaného — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.213
přirozenost oddaného — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.129-130
bhāvera svabhāva
vlastnosti emotivní lásky — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.147
dakṣiṇa-svabhāva
pokorné povahy. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 7.144
svabhāva-guṇe
přirozená vlastnost — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.40
iṅhāra svabhāva
jeho vlastnosti — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 8.82
svabhāva-jam
pocházející z jeho povahy. — Bg. 18.42, Bg. 18.43, Bg. 18.44
pocházející z jeho povahy — Bg. 18.44
svabhāva-janitaiḥ
zrozen z vlastní přirozenosti — Nektar pokynů 6
svabhāva-jena
pocházejícími z tvé povahy — Bg. 18.60
jīvera svabhāva
původní vlastnost všech živých bytostí — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.201
para-svabhāva-karmāṇi
vlastnosti nebo činnosti druhých — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 8.78
karuṇa svabhāva
milostivé jednání — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.42
kṛṣṇa-svabhāva
vlastnost Kṛṣṇy — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.213
mahānta-svabhāva
povaha svatých osob — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.39
ninduka-svabhāva
pomlouvačné povahy — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 8.72
svabhāva-niyatam
danou v souladu s jeho povahou — Bg. 18.47
nārada-svabhāva
povaha Nārady — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.216
prabhura svabhāva
vlastnosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.8
premera svabhāva
povaha lásky k Bohu — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 20.28
prīti-svabhāva-ātmā
jehož srdce je přirozeně vždy plné lásky — Śrīmad-bhāgavatam 3.21.12
purīra svabhāva
charakter Rāmacandry Purīho — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 8.73
pāmara-svabhāva
přirozeně hříšný — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.75
svabhāva-raktasya
přirozený sklon — Śrīmad-bhāgavatam 1.5.15
svabhāva-stham
založený na podmínĕných sklonech — Śrīmad-bhāgavatam 10.24.16
svabhāva-sthaḥ
podle kvalit přírody — Śrīmad-bhāgavatam 2.5.34
svabhāva
z jejich vlastní povahy — Bg. 18.41
povaha — Śrīmad-bhāgavatam 3.29.7, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.185, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.83, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.146, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 7.72, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.272, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 10.13, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 10.174, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.31, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.127, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.141, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.153, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.163, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.11, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.104, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.110, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.200
duchovní povahy — Śrīmad-bhāgavatam 9.8.23
přirozený instinkt — Śrīmad-bhāgavatam 10.8.37-39
vlastní povaha — Śrīmad-bhāgavatam 10.13.53
podle jejich podmínĕné povahy — Śrīmad-bhāgavatam 10.24.15
své podmínĕné povahy — Śrīmad-bhāgavatam 10.24.16
v postavení odpovídajícím jeho podmínĕné povaze — Śrīmad-bhāgavatam 10.24.18
přirozeného sklonu si užívat — Śrīmad-bhāgavatam 11.19.36-39
povahu — Śrīmad-bhāgavatam 11.28.1
osobnost — Śrīmad-bhāgavatam 11.28.2
povah — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.79
charakteristiku. — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.179