Skip to main content

Synonyma

sura-gaṇam
polobohy — Śrīmad-bhāgavatam 5.15.16
sura-gaṇān
polobohy — Śrīmad-bhāgavatam 4.1.57, Śrīmad-bhāgavatam 6.11.6
polobohům — Śrīmad-bhāgavatam 8.12.1-2
polobohy různých tříd — Śrīmad-bhāgavatam 10.84.55-56
sura-gaṇāḥ
zástupy polobohů — Bg. 10.2
polobozi — Śrīmad-bhāgavatam 4.18.15, Śrīmad-bhāgavatam 6.6.45, Śrīmad-bhāgavatam 8.5.3, Śrīmad-bhāgavatam 8.9.28, Śrīmad-bhāgavatam 8.10.4
obyvatelé vyšších planetárních soustav — Śrīmad-bhāgavatam 7.9.8
všichni polobozi — Śrīmad-bhāgavatam 8.5.17-18
sura- gaṇāḥ
polobozi — Śrīmad-bhāgavatam 8.14.2
takoví polobozi — Śrīmad-bhāgavatam 9.10.14
śūra-gehe
v domě Śūraseny. — Śrīmad-bhāgavatam 3.1.26
sura-girim
horu Sumeru — Śrīmad-bhāgavatam 5.1.30
surā-grahaiḥ
a přijímání obřadních pohárů vína — Śrīmad-bhāgavatam 11.5.11
sura-gāyakaiḥ
nebeskými hudebníky — Śrīmad-bhāgavatam 3.22.33
sura-loka-gītām
velebený i na nebeských planetách — Śrīmad-bhāgavatam 7.10.13
sura-helanam
neposlušnost vůči velkým polobohům — Śrīmad-bhāgavatam 3.15.36
sura-indra
Indry — Bg. 9.20
král nebes — Śrīmad-bhāgavatam 1.11.6
nebeský král — Śrīmad-bhāgavatam 8.7.31
a králů polobohů — Śrīmad-bhāgavatam 10.75.32
sura-indraiḥ
polobohy — Śrīmad-bhāgavatam 4.30.6
sura-indram
nebeského krále Indru — Śrīmad-bhāgavatam 6.12.1
sura-indrāḥ
a polobozi — Śrīmad-bhāgavatam 8.10.35
hlavní polobozi — Śrīmad-bhāgavatam 10.40.13-14
sura-itara
osoby jiné než zbožné — Śrīmad-bhāgavatam 2.7.26
démonské — Śrīmad-bhāgavatam 3.16.26
nepřátel polobohů — Śrīmad-bhāgavatam 10.48.24
sura-itara-kule
v rodině ateistů neboli démonů (kteří jsou na nižší úrovni než oddaní) — Śrīmad-bhāgavatam 7.9.26
sura-itarāḥ
jiný než polobozi. — Śrīmad-bhāgavatam 1.19.34
sura-nara-mṛga-miśrita-jalacara-ākṛtibhiḥ
s různými podobami, jako jsou podoby polobohů, lidských bytostí, zvířat, kombinací a vodních živočichů (inkarnace Vāmany, Pána Rāmacandry, Kṛṣṇy, Varāhy, Hayagrīvy, Nṛsiṁhy, Matsyi a Kūrmy) — Śrīmad-bhāgavatam 6.9.40
surā-kumbham
nádobu obsahující alkohol — Śrīmad-bhāgavatam 6.1.18
sura-kārye
činnosti polobohů — Śrīmad-bhāgavatam 8.6.17
sura-kāryāṇi
v zájmu polobohů — Śrīmad-bhāgavatam 8.12.15
nanda-upananda-kṛtaka-śūra-ādyāḥ
Nanda, Upananda, Kṛtaka, Śūra a další — Śrīmad-bhāgavatam 9.24.47-48
sura-kṛtāḥ
vytvořené polobohy — Śrīmad-bhāgavatam 11.4.10
sura-lalanā
manželek všech polobohů a nižších polobohů — Śrīmad-bhāgavatam 5.16.15
sura-liṅginoḥ
oblečeni jako obyvatelé Vaikuṇṭhy — Śrīmad-bhāgavatam 3.15.33
sura-loka- vibhūṣaṇam
jež zdobí nebeské planety — Śrīmad-bhāgavatam 8.8.6
sura-loka-vāsinaḥ
nebeští obyvatelé vyšších planet — Śrīmad-bhāgavatam 10.11.52
sura-loka
planet polobohů — Śrīmad-bhāgavatam 10.29.41