Skip to main content

Synonyma

akhila-sura-asura-ādi
všemi polobohy a démony — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.85
bhakta-śūra
statečných oddaných. — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.62
surā-bindu-pāte
s pouhou kapkou alkoholu — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.53
vihāra-sura-dīrghikā
Ganga protékající nebeskými planetami — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.191
mahā-śūra
vzbuzující veliký obdiv — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.44
sura-naraiḥ
polobohy a lidskými bytostmi — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 16.41
sura-ripu
nepřátel polobohů — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.175
sura
polobohy — Śrīmad-bhāgavatam 2.9.10, Śrīmad-bhāgavatam 7.3.37-38, Śrīmad-bhāgavatam 10.27.22-23, Śrīmad-bhāgavatam 10.50.22, Śrīmad-bhāgavatam 10.77.24, Śrīmad-bhāgavatam 10.78.13-15, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.270
sura-varaiḥ
nejlepšími z polobohů — Śrīmad-bhāgavatam 5.14.44, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.269
sura-īśānām
vládců mezi polobohy — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.51