Skip to main content

Synonyma

bhakta-suhṛt
přející přítel oddaných — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.74
sarva-bhūta-suhṛt-ātmā
který byl proto přítelem všech živých bytostí — Śrīmad-bhāgavatam 5.10.8
sarva- bhūta-suhṛt samaḥ
jelikož byl oddaný, přátelský a stejně spravedlivý ke všem — Śrīmad-bhāgavatam 9.2.11-13
sarva-bhūta-suhṛt
přátelský ke všem živým bytostem — Śrīmad-bhāgavatam 6.1.56-57
stávající se příznivcem všech živých bytostí — Śrīmad-bhāgavatam 7.13.3
přítel všech živých bytostí — Śrīmad-bhāgavatam 8.7.36
suhṛt-liṅga-dharaḥ
který se vydává za přítele — Śrīmad-bhāgavatam 7.5.38
suhṛt-didṛkṣavaḥ
s přáním vidět příbuzné — Śrīmad-bhāgavatam 4.3.9
suhṛt-didṛkṣayā
aby ses s nimi setkal — Śrīmad-bhāgavatam 1.11.9
suhṛt-didṛkṣuḥ
toužila vidět své příbuzné — Śrīmad-bhāgavatam 4.4.1
suhṛt-didṛkṣā
touze vidět příbuzné — Śrīmad-bhāgavatam 4.4.2
suhṛt ekaḥ
jediný přítel a filozof — Śrīmad-bhāgavatam 3.9.22
suhṛt-tamam-horlivého příznivc
suhṛt-tamam-horlivého příznivce — Śrīmad-bhāgavatam 1.9.20
suhṛt-janāḥ
spojenci — Śrīmad-bhāgavatam 6.15.21-23
drazí příbuzní — Śrīmad-bhāgavatam 10.65.8
tyakta-jñāti-suhṛt
zavrhl jsem své příbuzné a přátele — Śrīmad-bhāgavatam 10.4.16
parama-suhṛt
vznešený příznivec každého — Śrīmad-bhāgavatam 5.5.28
suhṛt-priyaḥ
drahý všem příbuzným — Śrīmad-bhāgavatam 4.3.15
suhṛt-pure
ve městě Dvārace — Śrīmad-bhāgavatam 1.15.22-23
suhṛt-příznivc
suhṛt-příznivce — Śrīmad-bhāgavatam 1.9.15
suhṛt-rūpam
předstírajícího, že je přítel — Śrīmad-bhāgavatam 9.19.8
sarva-sattva-suhṛt-ātmanām
těch, kdo v srdci vždy přejí dobro všem živým bytostem — Śrīmad-bhāgavatam 5.9.20
sarva-suhṛt
přítel každého — Śrīmad-bhāgavatam 8.24.30
suhṛt
dobrodinec — Śrīmad-bhāgavatam 1.2.17
příznivci — Śrīmad-bhāgavatam 1.8.49, Śrīmad-bhāgavatam 1.13.21, Śrīmad-bhāgavatam 1.14.4
příznivec — Śrīmad-bhāgavatam 1.11.7, Śrīmad-bhāgavatam 1.13.33, Śrīmad-bhāgavatam 3.1.27, Śrīmad-bhāgavatam 3.1.41, Śrīmad-bhāgavatam 3.4.9, Śrīmad-bhāgavatam 4.20.20, Śrīmad-bhāgavatam 7.2.6, Śrīmad-bhāgavatam 7.10.49, Śrīmad-bhāgavatam 7.15.76
přátelé — Śrīmad-bhāgavatam 1.14.24, Śrīmad-bhāgavatam 4.9.12, Śrīmad-bhāgavatam 4.13.48, Śrīmad-bhāgavatam 5.24.29, Śrīmad-bhāgavatam 10.14.35, Śrīmad-bhāgavatam 10.84.57-58
příbuzní — Śrīmad-bhāgavatam 3.1.21, Śrīmad-bhāgavatam 3.9.6
přítel přející dobro — Śrīmad-bhāgavatam 3.9.12
důvěrný přítel — Śrīmad-bhāgavatam 3.20.2
drahé — Śrīmad-bhāgavatam 3.23.6
příteli — Śrīmad-bhāgavatam 5.2.7
a přátele — Śrīmad-bhāgavatam 5.8.9
přátel a příznivců — Śrīmad-bhāgavatam 5.14.43
přátelům — Śrīmad-bhāgavatam 5.24.8
přítel — Śrīmad-bhāgavatam 6.2.36-37, Śrīmad-bhāgavatam 7.1.1, Śrīmad-bhāgavatam 10.24.5, Śrīmad-bhāgavatam 10.54.43, Śrīmad-bhāgavatam 10.63.44, Śrīmad-bhāgavatam 10.70.46, Śrīmad-bhāgavatam 10.81.40, Śrīmad-bhāgavatam 10.87.22, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.163, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.175
nejlepší příznivec a přítel. — Śrīmad-bhāgavatam 7.6.2
a stálý dobrodinec — Śrīmad-bhāgavatam 8.11.13
nejlepší přítel — Śrīmad-bhāgavatam 8.24.52
svých přátel — Śrīmad-bhāgavatam 10.15.27